Teknolojiyi kullanan bebekMantıksal / Matematiksel Zeka Nedir ?

Sayılarla düşünme, hesaplama, sonuç çıkarma, mantıksal ilişkiler kurma, hipotezler üretme, problem çözme, eleştirel düşünme, sayılar, geometrik şekiller gibi soyut sembollerle tartışma, bilginin parçaları arasındaki ilişkiler kurma becerisidir.

Eğer Bir Çocukta Mantıksal-Matematiksel Zeka Baskınsa ;

*Matematik aktivitelerini sever.
*Hızlı bir şekilde zihninden işlem yapar.
*Strateji oyunlarını, mantık bulmacalarını sever.
*Nesnelerin nasıl çalıştığına dair sorular sorar.
*Yüksek düşünme tekniklerini kullanır.
*Zeka oyunlarında başarılıdır.
*Neden-sonuç ilişkilerini çok iyi kurar.
*Deney yapma, sorgulama, sınama ve araştırmalardan çok hoşlanır.
*Grafik yada şekilleri çok iyi yorumlar.
*Hipotezler kurabilir ve miktar tahminlerinde bulunurlar.

Mantıksal-Matematiksel Zekaya Sahip Olanlar Nasıl Öğrenirler?

Akıl yürüterek, soyut modelleri tasarlayarak, sayılarla düşünerek, problem çözerek, deneyler yaparak, ilişkileri ve bağlantıları kurgulayarak daha iyi öğrenirler.

Mantıksal-Matematiksel Zekaya Sahip Olanlar Genelde Hangi Mesleklere Eğilimlidir!

Muhasebe-satın alma, matematik ve mühendislik bilimleri, bilim adamı, istatistik, bilgisayar, ekonomi ve fen bilimleri alanlarında başarılı çalışmalar yürütebilirler.

Mantıksal-Matematiksel Zekaya Sahip  Olan Çocuklarla Yapılabilecek Etkinlikler

-Neden-sonuç çalışması
-Kavram eşleştirme çalışması
-Kuralı bul çalışması
-Grafik yapma çalışması
-Zaman sıralaması çalışması