Şekil Kavramı :

3-6 yaşlar arasında gelişim gösterir .

Şekilleri ayırt etme, yani farklı olarak algılama, şekil kavramı geliştiği anlamına gelmez.

Çeşitli nesneler arasında yuvarlak olanları bir ta­rafa ayırması istendiğinde bunu başarır. Örneğin top, portakal vb. nesneleri diğerlerinden ayırabilirse şekil kavramı edinmiş olur.

Renk Kavramı :

2-6 yaşta hızlı bir gelişme gösterir.

Az bir renk ya da parlaklık değişikliğini bile algılamayı ayırt eder.

Büyüklük Kavramı :

2-6 yaşta gelişme gösterse de yetişkinler gibi kavram edinilmez.

Bazı adlandırmalar (büyük, küçük vb.) oluşur ancak tüm büyüklük kavramları aynı anda gelişmez. Örneğin 2 – 3 ayrı boy (büyük,orta, küçük) oyuncağın ayırt edilmesinde okul öncesi çocuk büyük olanı kolaylıkla seçtiği halde küçük ve orta olanları seçmekte güçlük çeker.

Yaş ile büyüklük arasındaki ilişkiyi de anlayamazlar. Büyüklüğün yaşa işaret ettiğini düşünürler.