Bebek İçin Egzersiz
Bebek ve egzersiz Dördüncü ayına yaklaşan bir bebeğin etkinliklerinin, zorunlu hareketlere katılmayan kas gruplarını da çalıştıracak biçimde düzenlenmesi olanaklıdır. Bir çocuk hekiminin denetimi altında yapılacak bu düzenlemeyle bebeğin ilk gerçek jimnastik egzersizleri başlamış olur.

Yaşamının ilk üç-dört ayında, bebek kimsenin yardımı olmadan kendi başına birçok jimnastik hareketi yapar: Kollarını, bacaklarım hareket ettirir, omurgasını büker, başım kaldırır, bir yandan öbür yana döner ve duruşunu değiştirmek için sürekli hareketler yaparak vücudunun hemen hemen bütün kaslarım çalıştırır. Çocuk yıkanırken ya da giydirilirken kucağa alınırsa, birden kol ve bacaklarını gerer ve geri çeker. Koltuk altlarından tutulduğunda ayaklarıyla yere basmaya çalışır ve ilk yürüme hareketlerini yapmaya çalışır. Ayaklan bükük tutulursa, başını yukarıya doğru uzatarak dik durmaya çalışır. Aynca bir bebeğin iletişim kurma yeteneğinin henüz çok az gelişmiş olduğu düşünülürse, neşesini annesine iletebilmesi için jimnastikten daha zevkli bir araç yoktur.

“EDİLGEN” JİMNASTİK
Süt çocuğunun hareketleri “edilgen” egzersiz olarak tanımlanabilir. Çocuğun vücudunu belirli bir biçimde anne ya da babası hareket ettirmektedir. Birçok egzersiz türü vardır. Bunların hepsi benzer manevralarla uygulanır: Bebeğin elleri dikkatle tutulur, kollan yanlara doğru açılır ve yukarıya kaldırılır; bu hareketler iki kola aynı anda ya da sırayla uygulanır; bacaklar dizden tutularak gövde üzerine bükülür; ayak bilekleri kavranarak ayaklar ve bacaklar düzenli biçimde hareket ettirilir; yerde sırtüstü yatarken ellerinden tutularak oturur duruma gelinceye değin kaldırılır ve bırakılarak yatar duruma geri döndürülür Daha sonra bebek yüzüstü çevrilerek yatırılır ve gene ellerinden tutularak sırtın kavis biçimi alması sağlanır vb. Kısacası son derece yumuşak hareketlerle ve asla zorlamadan, bebeğin bütün vücut eklemleri hareket ettirilir. Böylece bu hareketlere direnç gösteren kaslann çalışması sağlanmış olur. Örneğin, yukarıya doğru yaptırılan bir hareketin, aşağıya çekmeye yarayan kasları harekete geçireceği açıktır. Başka bir deyişle bebek her harekete bunun karşıtını yaptıran kasları kasarak karşılık verir. Son derece kolay uygulanan bu hareketlerle iki önemli sonuç elde edilir: Eklemler esnek ve yumuşak tutulur, kaslar çalıştırılır.