Uzmanlar, özellikle ülkemizde okulların, toplum açısından çocuğun gelişim sürecine eşlik eden bir kurum gibi algılanmasından çok, gelecekte iyi bir iş bulup, iyi para kazanacağı, hayatın kapılarını açacak bir anahtar gibi görüldüğünü belirtiyor.

Yaz okulu seçimi Yaz okulu seçimi

Bu durumda okul daha çok dersler, sınav, başarı, başarısızlık üzerine kurgulanıyor, çocuklar tarafından içselleştirilemiyor ve ebeveynle olan ilişkide olumsuz bir etken olarak değerlendiriliyor.

Yaz okulu seçimi Yaz okulu seçimi

Yaz okulları, okulun devamı gibi algılanmamalı. Özellikle etkinlikler, eğlenceli ancak aynı anda birçok zihinsel alanı çalıştırabilecek özellikleri barındırmalı.

Yaz okulu seçimi Yaz okulu seçimi

Hangi yaş olursa olsun başarı kaygısının çok yüksek olmadığı, eğlenceli, düşündüren ve kafa yorduran aktiviteler gelişime olumlu katkı sağlar.

Yaz okulu seçimi Yaz okulu seçimi

Halihazırda birçok yaz okulu olduğunu düşünürsek, burada önemli olan nokta, yaz okulu seçiminden çok, ebeveynin kendi çocuğunu iyi tanıması ve ihtiyaçlarına karşı duyarlı olması gerektiği.

Yaz okulu seçimi Yaz okulu seçimi

Evde tüm gün yatan, televizyon başından kalkmayan, dışarı çıkmaktan hoşlanmayan, stres ya da problem olarak tanımlanan birçok çocuğun, yaz okullarında iyi performans gösteren sosyal çocuklara dönüşmeleri, sık karşılaşılan durumlar.

Yaz okulu seçimi Yaz okulu seçimi