Hamilelik süresince süt üreten salgı bezleri çoğalır. Sütün daha sonra bebek emerken meme ucundaki deliklerden dışarı çıkabilmesi için sütü göğüsteki süt kanalına ileten kanallar da çoğalırlar. Yenidoğanın emmesi annede sinirsel bir refleksi harekete geçirir ve arka hipofiz "prolaktin" adı verilen bir hormon salgılanır.

Süt verme Süt verme

Bu, salgı bezlerini süt üretimi için uyarır. Bebeğin meme ucunu emmesi diğer uyarılarla beraber (ağlaması gibi) hipotalamusu ve ön hipofiz bezini uyararak "oksitosin" adı verilen bir hormonun salgılanmasını sağlar. Süt bezlerini çevreleyen kas hücreleri kasılarak sütün salgı bezi torbacıklarından süt kanalı duktusuna geçmesini sağlarlar.

Süt verme Süt verme

1 Emme; 2 Sinirsel refleks; 3 Prolaktin; 4 Süt üretimi; 5 Oksitosin; 6 Süt kanalı duktusu.

Süt verme Süt verme

Gebelikte ve süt vermede göğüs

Gebeliğin başında göğüs; 1 Süt üreten salgıbezleri, 2 Süt kanalları, 3 Delikler.

Süt verme Süt verme