1990’larda dünyada kullanımı yayılmaya başlayan internet, yaşadığımız çağa da adını vermiştir. İnternet çağı, beraberinde pek çok artıyı ve aynı zamanda pek çok sorunu ve değişimi de beraberinde getirdi.

7’den 70’e hatta 7’den daha küçük yaşlarda bile herkes için internet kullanımı, iş, ev, sosyal hayat, eğitm vb. pek çok alanda yaygınlaşmıştır. Ergenler içinse internet demek; sosyalleşmek, iletişim, keyif, haz alma, öğrenme, kaçma, rahatlama vb. anlamlara gelmektedir. Gençler internet vasıtasıyla dünyanın pek çok yerinde arkadaşlıklar edinmekte, dostlar kazanmakta, bilgi ve veri akışı sağlamakta, dünyayı tanımaktadırlar. Yüz yüze kurdukları ilişkilerin benzerlerini internet üzerinde kurmakta ve bu sanal dünyayı hayatın devamı hatta bazen hayatın kendisi olarak görmektedirler.

Çocuk ve internet Çocuk ve internet

SANAL ORTAMDA BAŞLAYAN İLİŞKİLER YETİŞKİNLER İÇİN DE NORMALLEŞMİŞ

Günlük hayattaki alışkanlıkların bazılarını, sevgiyi, aşkı, hayranlığı internetteki sanal ilişkilerinde de yaşamaya devam etmektedirler. Filmlerdeki, dizilerdeki karakterlere karşı oluşabilen hayranlık, aşk ya da onların gerçekmiş gibi olduğu algısı, internet üzerinden tanıdığı, sanal ilişkilerde aynı şekilde, gerçekmiş gibi oluşabilmektedir. Sanal ortamda başlayan ve biten ilişkiler sadece ergenler için değil yetişkinler için bile normalleşmektedir.

Çocuk ve internet Çocuk ve internet

İNTERNET BAĞIMLILIĞININ ALKOL BAĞIMLILIĞINDAN FARKI YOK!

Ayrıca internet kullanımındaki artış ve vazgeçememe ve sınırsızlık; bağımlılık sınırlarını zorlamaktadır. Alkol ya da kumar bağımlığı için ön görülen tanımlar internet kullanımı içinde geçerli kabul edilmektedir. Yani internetin şuursuzca yani kontrolsüzce kullanımı artık bağımlılık kabul edilmektedir. Örneğin; sosyal medyadaki hesaplarını kontrol edemeden duramama, huzursuz olma, bir şeyleri kaçırıyormuş hissi, şarj biterse diye kaygılama, telefonunu yanından ayıramama…vb.

Çocuk ve internet Çocuk ve internet

ERGENLERİN GERÇEK HAYATTAN KOPMASINA NEDEN OLUYOR

Ergenlerin sanal ortamda çok fazla zaman geçirmeleri, sosyalleşme, bir gruba ait olma ihtiyaçlarını sadece internette doyurmaları, gerçek hayatta yüz yüze kurdukları ilişkilere zarar verebilmektedir. İnternetin aşırı kullanımı, gencin yalnızlaşmasına, içine kapanmasına ve bunların sonucunda da yüz yüze kurduğu ilişkileri yürütmekte zorlanmasına, çabuk pes etmesine, sanal ortamdaki arkadaşlık ya da flört ilişkisini gerçek olarak kabulüne, cinsel suistimale vb, pek çok şeye neden olabilmektedir.

Çocuk ve internet Çocuk ve internet

ERGEN ÇOCUĞUNUZU İNTERNETTEN TAMAMEN MAHRUM ETMEYİN

İnternet çağında internet kullanımını tamamen yasaklamak mümkün değildir. Bununla beraber, gençlerin ruh ve beden sağlıkları için onları kontrollü kullanıma motive etmek, onlara model olmak önemlidir. İnternet kullanımda sınırlamalar getirilebilir ancak interneti tamamen yasaklamak, mahrum bırakmak, onun daha çok merak etmesine, yasak delmeye çalışmasına ya da kişilik oluşumuna zarar verebilir. Ergen çocuklarınızın internette geçirdikleri zamanın çokluğu ya da azlığından daha önemli bir şey; sosyalleşmek için gerçek hayatta neler yaptığına dikkat edin. Spor yapması, bir hobisinin ve merakının olması, arkadaşlarıyla yaptığı sosyal etkinliklerin varlığı, sizlerle kurduğu iletişim ve sohbetin kalitesi… Sanal dünya ile gerçek dünyayı dengeyle yaşabilmesi onu olumsuz süreçlerden koruyacaktır.

Çocuk ve internet Çocuk ve internet