Hamilelik fizyolojik bir olay olduğundan, kadın organizmasındaki çeşitli doğal sebeplerden doğumun normal gidişatı değişebilir ve kadının veya bebeğin sağlığı için tehlike oluşturabilir.

Günümüzde bireyler hamilelikte karşılaşılacak risklere karşı çok duyarlıdır ve bu yüzden kontrol aşamaları çok önemlidir. Doğuma yardımcı medikal bir kontrol programı, çocuğun ve annenin sağlığı için risk teşkil eden etkenleri belirleyerek ve mümkünse ortadan kaldırma amaçlı yürütülür. Anamnezden toplanan bilgilerle ilk önce bir eleme yapılır. Sadece bu başlangıçla bile yüksek riskli durumları saptamak mümkündür (araştırılan hamileliklerin yüzde 20'sinde). Bazı düşük riskli durumlar yüksek riskli durumlara dönüşebilir (vakaların yüzde 10'unda) ve uygun protokoller uygulanarak belirlenebilirler.

Riskli hamilelikler Riskli hamilelikler

Bu durumda özel alet (ultrasonografi) ve laboratuvar tetkikleri yapılır (kan ve idrar ile). Bir hamileliğe riskli demenin bir patoloji geliştireceği anlamına gelmediğini açıkça belirtmekte fayda var. Ancak muhtemel değişimleri zamanında fark etmek, uygun müdahalelerle hastalığın gelişmesini önlemek ya da ne olursa olsun mümkün olan en kısa zamanda onunla mücadele etmek için detaylı ve sık kontrollerden geçilmelidir.

Riskli hamilelikler Riskli hamilelikler

Riskler:

Genel risk etkenleri: Yaş,geçmiş çocuk sayısı, sosyo-ekonomik koşullar, iş aktivitesi, beslenme durumu vs. Süregelen hamilelikle bağlantılı risk etkenleri: Düşük tehlikesi, çoğul gebelik, enfektif hastalıklar, diyabet, hipertansiyon vs. Jinekolojik ve doğum anında oluşacak risk etkenleri: Sterilizasyon koşulları ve doğum anında genital sistemde oluşabilecek olumsuzluklar.

Riskli hamilelikler Riskli hamilelikler