Çocuklar kendilerini sözcükler ile ifade etmeye başlamadan oyun, hikaye anlatma, sanat yolu ile kendilerini ifade etmeye başlar.

Bilişsel Gelişime Olan Faydaları

Yaratıcılığını geliştirir, geliştirir. Soyut düşünce gelişimine yardımcı olur. Hayal gücünü kullanması için sınırsız fırsatlar sunar. Sorun çözme becerisini geliştirir. Empati becerisini pekiştirir. Farklı bakış açılarını keşfetmesine fırsat tanır. Yeni bilişsel yeteneklerini geliştirmesine ve üzerinde çalışmasına olanak sağlar.

Oyunların çocuk gelişimine faydaları

Duygusal Gelişime Olan Faydaları

Gerçek hayattaki bir çok farklı sosyal rolü deneyimleyebilir. -mış oyunlarında hayatı kontrol edilebilir olduğunu hisseder, rahatlar. Yaşadığı çatışmaları oyun yolu ile ifade edebildiği gibi çözümlemeye adım atar. Duygusal rahatlama, enerji boşaltımı, gerginliğin azalması. Kendini ifade edebilmesine fırsat yaratır. Eğlenme, keyif olma, yaşam enerjisinin artmasında etkilidir. Öz güveni, benlik saygısının artmasına yardımcı olur. Kaygı ve endişelerin azalmasında etkin rol oynar. Terapötik etkisi vardır.

Oyunların çocuk gelişimine faydaları

Sosyal Gelişime Olan Faydaları

Paylaşma, işbirliği, pazarlık yapma, anlaşma yapma gibi kavramların pekişmesine yardımcı olur. Sabır, bekleme gibi kendini kontrol edebilme becerisine etkisi vardır. Problem çözme becerisini destekler. Sosyal ilişkiler kurmada, arkadaşlıkların erken yaşlarda başlamasında ilk aracıdır. Liderlik becerisini destekler. Dürtü kontrolü, agresif davranışları kontrol edebilmede yardımcı etkendir.

Oyunların çocuk gelişimine faydaları

Fiziksel Gelişime Olan Faydaları

Kaba motor ve ince motor becerilerini destekler. Fiziksel güçlüklere çözüm üretme, sabrederek uğraşmasına fırsat tanır. Günlük hayatta gerekli olan becerileri ( çatal ile yemek yeme vb.) çalışır ve gerçek hayatta uygularken daha rahat olur.

Oyunların çocuk gelişimine faydaları

Dikkat Becerisine Olan Faydaları

Dikkat süresini uzatmaya yardımcı olur. Konsantrasyon becerisini destekler.

Oyunların çocuk gelişimine faydaları

Dil Gelişimine Olan Faydaları

Kelime haznesinin gelişimini destekler. Hikaye anlatma, anlama becerilerini geliştirir. İletişim becerilerinin gelişimini destekler.

Oyunların çocuk gelişimine faydaları

The Journal Pediatrics’de(2009) yayınlanan makaleye göre çocuklardan ders arasında oyun oynamaya fırsatı olanların ders sırasında daha uygun davranışlarda bulundukları ortaya konmuştr. 8-9 yaş gurubunda yapılan bu araştırma, gün içinde 15 dakikadan daha fazla araya sahip çocukların akademik çalışmalar sırasında daha verimli oldukları belirlenmiştir.Ancak çalışmaya katılan 10,000 çocuktan %30 ‘u dışındakilerin oyun oynamak için gün içinde 15 dakikadan az vakitleri olduğu görülmüştür .

Oyunların çocuk gelişimine faydaları

Early Childhood Education Journal (2007) yılında yayınladığı araştırmada, okul öncesi çocukların serbest oyun ve yetişkin yönlendirmeli oyunlar sayesinde başkalarını duygu ve düşüncelerini fark edebilme becerilerinde etkili olduğu ortaya konmuştur.Oyunun çocuğun kendi duygu ve düşüncelerini düzenlemede yardımcı olduğu ve bu becerilerin ileri yaşlarda da çok gerekli beceriler olduğu belirlenmiştir.

Oyunların çocuk gelişimine faydaları