cocuk_okulToplum yaşantısının bir parçası olan okul döneminde, çocuğun dikkatli bir şekilde bakım ve izlenmesini gerektiren kimi değişiklikler ve gelişmeler olur. Bu değişiklikleri ve gelişmeleri takip etmek hem öğretmenlerin hem de velilerin en önemli görevlerinden biridir. Çocukların toplu yaşadıkları bu ortamlarda onlara en iyi sağlık koşullarını sunarak eğitim almalarını sağlamak ise okul yönetimine düşen bir görev olup, yine öğretmenlerin ve ailelerin desteği ile sürekliliğinin sağlanması gereklidir.

Okul sağlığı hizmetleri Sağlık Bakanlığı’nca şöyle tanımlanmaktadır;

Öğrencilerin sağlığını değerlendirmek; elde edilen bulgulara göre öğrencilere ve velilerine eğitim yapmak; iyileştirilebilir bozuklukların düzeltilebilmesi için onları yönlendirmek; özürlü çocukların saptanmasına ve eğitimlerine yardımcı olmak; bulaşıcı hastalıkları kontrol etmek; ani hastalanma ve sakatlanma durumunda ilk yardım yapmak; kısaca okul çocuklarının sağlıklarını korumak ve geliştirmek amacıyla yapılan tüm etkinliklere okul sağlığı hizmetleri denilir.