Proje yaklaşımlı eğitimin genel amaçları, çocukların zihinsel, duygusal, ahlaki ve estetik duyarlılıklarını geliştirerek, eğitim sürecine öğretmen kadar aktif katılımını sağlamaktır. Proje yaklaşımının uygulandığı anasınıfında öğretmenler kendilerini öğrenme sürecinde çocuklar ile öğrenen ve keşfeden birer birey olarak kabul eder. Sonuçtaki başarı ve mutluluk birlikte yaşar. Proje çalışmaları tüm sınıf ya da sınıf içinde bir grup tarafından yapılır. Proje çalışmalarının temel özelliği çocuklar ya da öğretmenler tarafından önerilen bir konu hakkında sorulara yanıt bulmak için üzerinde yoğunlaşılan bir araştırma olmasıdır.

Okul öncesi eğitim Okul öncesi eğitim

Proje yaklaşımlı programlarların faydaları:

- belek, algı ve problem çözme becerilerini geliştirir - günlük yaşamla ilgili çeşitli rolleri oynamaları için olanak sağlar - çocukların bilimsel düşünce aşamalarını geliştirir, onları araştırmaya özendirir - sosyal davranışları geliştirir - olaylar arasında neden sonuç ilişkileri kurabilme olanakları sunar

Okul öncesi eğitim Okul öncesi eğitim

- kitap, insan, internet vb. kaynaklarını arama ve kullanabilme becerisi kazandırır - duygu ve düşüncelerini grafikle ifade etme (açıklayıcı çizim ya da resimler) becerisi kazandırır - çalışmalarının sonucunda elde ettikleri ürünleri paylaşarak özsaygı kazandırır - etkinliklere etkin katılım sağlanarak, kendi kendine bilgiyi elde etme ve kalıcı öğrenmeyi destekler - çeşitli etkinliklere (dramatik oyunlar, sözlü anlatım, resim-çizim ve üç boyutlu çalışmaları içeren sanat etkinlikleri, şarkılar, oyunlar, gezigözlem ve deney gibi bilim etkinlikleri) katılarak kendini ifade etme becerisini ve kendine güven duygusunu geliştirir.

Okul öncesi eğitim Okul öncesi eğitim

İyi bir proje çalışmasının izlemesi gereken basamaklar:

İlk aşama, beyin fırtınası yapılmalı ve konu analiz edilmeli! - konuyla ilgili gerekli çalışma yapılmadan önce hayali bir resim çizilmesi - gerçek resimlere bakılarak resimler yapılması - kaynak kişinin sınıfa çağrılması - kaynak kişiye sorulacak soruların belirlenmesi ve çocukların gruplandırılması - konuyla ilgili varsa kuralların belirlenmesi - öğrenilen tyeni sözcükler - gezi düzenlenmesi ve gezide sorulacak soruların belirlenmesi - konuyla ilgili çocukların ailelere sorular sorulmasının sağlanması - gezi dönüşü sınıfta değerlendirme toplantısının yapılması - projenin dramayla sonlandırılması

Okul öncesi eğitim Okul öncesi eğitim

Proje yaklaşımı çocukların farklı konular hakkında bütünü görmelerine yardımcı olan bir eğitim metodudur. Bu nedenle çoğu eğitim programı proje yaklaşımını benimser ve bu yaklaşımı müfredatın bir parçası haline getirir. Aileler proje yaklaşımlı eğitimde önemli bir role sahiptirler. Projenin gerçekleşmesi ve öneminin gereğince anlaşılabilmesi için ailelere büyük görevler düşüyor. Proje süresince çocuklara ailelerin yardımcı olması hem öğretmenin hem de çocuğun daha verimli çalışmasını sağlayacaktır, unutmayın.

Okul öncesi eğitim Okul öncesi eğitim