Özbakım becerileri (tuvalet eğitimi, temizlik ve yeme alışkanlığı v.b) doğuştan getirilmeyen öğrenilerek kazanılan davranışlardır. Bu nedenle davranışların öğretilmesinde aileye ve eğitimcilere önemli sorumluluklar düşmektedir. Özellikle erken çocukluk döneminde çocuklara bu alışkanlıkları kazandırmak çok önemli aksi takdirde çocuklar ileriki yaşlarında sosyal yaşantılarında çok büyük problemlerle karşılaşabilmekte ve duygusal-sosyal sorunlar yaşayabilmekteler. Gazi Üniversitesi Meslekî Eğitim Fakültesi Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Serap Demiriz ve Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Okulöncesi Öğretmenliği Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Çağlayan Dinçer “5-6 Yaş Çocuklarının Öz Bakım Becerilerinin Cinsiyet ve Okulöncesi Eğitim Alma Durumlarına Göre İncelenmesi” adlı makalelerinde durumu şu şekilde açıklıyorlar: En hızlı gelişme çağı olan okulöncesi dönemde, çocuğa kazandırılacak olan öz bakım becerileriyle ilgili temel bilgi ve alışkanlıklar onun sağlıklı bir birey olarak yetişmesini sağlayacak ve gelecek yaşamda bağımsız, kendine yeten, topluma uyumlu, olumlu davranışlara sahip bir birey olmasına zemin hazırlayacaktır. Çocuğa bu önemli dönemin başlangıcında iyi ve doğru alışkanlıkların kazandırılmaya çalışılması çok önemlidir. Bu nedenle bu konuda aileye ve okulöncesi eğitimcilerine büyük görevler düşmektedir.

Çocuğa sorumluluk vermek Çocuğa sorumluluk vermek

Özbakım becerileri nelerdir?

36-48 aylık çocuklar için... • Kendi kendine yemek yer. • Düğmesiz ve bağsız giysileri yardımsız giyer. • Giysilerin önünü ve arkasını ayırt eder. • Gereksinim duyduğunda bağımsız olarak tuvalete gider. • Burnunu mendille siler. • Kendine ait eşyaları toplar.

Çocuğa sorumluluk vermek Çocuğa sorumluluk vermek

48-60 aylık çocuklar için...

• Yardımla saçını tarar. • Giysisindeki büyük düğmeleri ilikler, çözer. • Boyuna uygun bir askıya ceketini ya da hırkasını asar. • Ayakkabılarını bağlar ve fiyonk yapar. • Ellerini ve yüzünü yardımsız yıkar. • Dişlerini fırçalar. • Sofra kurallarına uyar. • Yemekle ilgili araç gereçleri uygun kullanır. • Sofra kurmak gibi ev işlerinde yardımcı olur

Çocuğa sorumluluk vermek Çocuğa sorumluluk vermek

60-72 aylık çocuklar için...

• Günlük işlerde sorumluluk alır ve yerine getirir. • Yolda yardımsız yürür. • Kendi kendine giyinir, soyunur. • Giysilerinin düğmelerini çözer ilikler. • Ayakkabılarını bağlar. • Saçlarını tarar. • Yemeğini kendi kendine yer. • Yemek araç gereçlerini yetişkin gibi kullanır. • Bıçak kullanır. • Yemek tabaklarını ya da servis tepsisini taşır. • Dişlerini fırçalar. • Elini yüzünü yıkar kurular. • Tuvalet gereksinimini kendi başına karşılar. • Hava şartlarına uygun giysiler seçer.

Çocuğa sorumluluk vermek Çocuğa sorumluluk vermek

Çocuğunuzda özbakım becerileri geliştirirken nelere dikkat etmelisiniz?

• tutarlı olmaya çalışın • çocuğunza kendi işlerini yapabilmesi için fırsatlar sunun • yapamadığı işler için onu demoralize etmeyin • çocuğunuza yardım etmek için her şeyi ile ilgilenmeyin • bir görevi tamalayabilmesi için yeterli zamanı ona tanıyın • tehdit etmeyin • yaşına uygun beklentiler içinde olun

Çocuğa sorumluluk vermek Çocuğa sorumluluk vermek