Okul öncesi dönemin 0-6 yaş periyoduna denk geldiğini düşünürsek meslek seçiminin bu yaşlarda olamayacağını düşünenlerin sayısı eminim ki oldukça fazladır. Ancak bu düşüncenin tamamıyla yanlış olmadığını kabul etsem de meslek seçimi ile ilgili bazı olguların okulöncesi dönemde oluşmaya başladığını kesinlikle savunuyorum. Çocuğa küçük yaşlarında verilen bazı mesajlar çocuğun ileriki dönemlerde gelişen bakış açılarını etkilemekte, yetişkinlik döneminde kararlarını oldukça derinden etkilemektedir. Bu nedenle okul önceswi dönemde meslek seçimi ile ilgili çocuğa vereceğimiz tüm mesajlara dikkat etmeli, onun bu düşüncelerinin toplumda var olan bazı olumsuz kalıplarla şekillenmesine engel olmalıyız.

Okul öncesi ve meslek seçimi Okul öncesi ve meslek seçimi

Dikkat etmeniz gereken noktalar!

• "Her birey tektir ve farklı kişisel özelliklere sahiptir. Meslek seçimi yapılırken bu özelliklerin göz önünde bulundurulması önemlidir, herkes kişisel ilgi ve özelliklerine göre meslek seçimi yapmalıdır” mesajı çocuklara verilmelidir. • Öğretmenler ve anne-babalar çocuklara meslek gelişimi ile ilgili doğru rol modeller sunmalıdırlar. • Çocuğun kendi özelliklerini tanıması için fırsatlar sağlanmalı, kendi potansiyeli keşfetmesi için desteklenmelidir.

Okul öncesi ve meslek seçimi Okul öncesi ve meslek seçimi

• Okul öncesi dönemde çocuğa “karar verme stratejileri” öğretilmeye başlanmalıdır. • Çocuğa verdiği kararları uygulayabilmesi için ortam sağlanmalı, ihtiyaç duyduğu özgüven faktörünü destekleyici davranışlarda bulunulmalı. • Meslekler herhangi bir cinsiyete bağlı olarak öğretilmemeli, cinsiyet ayırımına dair önyargılar oluşturulmamalıdır. • Çocuğun bu dönemde bütün mesleklerin gerekli ve önemli olduğu görüşü kazanması çok önemlidir, meslekler hakkkında önyargılar oluşturulmamalıdır.

Okul öncesi ve meslek seçimi Okul öncesi ve meslek seçimi

Neler Yapabilirsiniz?

• Okul öncesi dönemde çocuk için oyunun çok önemli bir yeri olduğunu artık hepimiz biliyoruz. Bu nedenle mesleklerle ilgili vereceğimniz her mesajı oyunların içine gizleyebilir, çocuklara oyun aracılığı ile bu mesajları verebiliriz. • Çocuklara farklı meslek gruplarına ait materyallari tanıtan oyuncaklar alabilir ve bu oyuncaları tanımasını sağlayabiliriz.

Okul öncesi ve meslek seçimi Okul öncesi ve meslek seçimi

• Farklı rol modelleri gözlemleyebilmesi için çocuklara fırsat sağlayabilir, çevremizdeki farklı meslek gruplarından arkadaşlarımızla çocuklarımızı tanıştırabilir ve çocukların bu meslekleri tanımasına fırsat sağlayabiliriz. Böyle bir fırsat kendi çevremizde yoksa eğer, çocuğun öğretmeni ile konuşulup sınıf ortamında bu rol modellerin tanıtılmasını talep edebiliriz. • Çocuklara farklı meslek gruplarını anlatan bilgisayar oyunları ve kitaplar alabiliriz.

Okul öncesi ve meslek seçimi Okul öncesi ve meslek seçimi