cocuk-20151222114727ÖÖG Olan Üstün Çocukları Tanıyalım
Üstün ve öğrenme güçlüğü olan çocukların tanınması oldukça güçtür, çünkü hem üstün olmanın hem de özel öğrenme güçlüklerinin birçok farklı özelliği vardır. Bu iki özelliğin kombinasyonu bir çocuktan diğerine önemli farklılıklar gösterebilir. Tanımlara bakarsak,
Baum’a (1990) göre ÖÖG olan çocuklar,
ÖÖG olan ve üstün olan çocuklar bir alanda dikkat çekici bir yetenek ve güçlülük gösterirken diğer bir alanda engelleyici bir zorluk yaşayan çocuklardır.
Dole (2000) ise bu tanımı şu şekilde veriyor,
ÖÖG olan ve üstün olan çocuklar, bir ya da daha fazla alanda sıradışı yetenek veya beceri gösterirken işlem süreçlerindeki sorunlar nedeniyle spesifik akademik zorluklar yaşamaktadırlar. İşitsel ve görsel algı, hafıza alanlarında zorluk gibi işlem süreçlerindeki sorunlar onları üstün olup başarısız olanlardan ayıran en önemli unsurdur.

ÖÖG Olan Üstün Çocukları Üç Alt Başlıkta İnceleyelim
Birinci grup: Okulda güçlükleri olmasına rağmen üstün olarak tanılanmış grup. Bu çocuklar çoğunlukla başarısız çocuklar olup etiketlendirilirler. Başarısızlıklarının nedeni olarak motivasyon eksikliği, zayıf benlik algısı ya da tembellikleri gösterilir.

İkinci Grup: Bu gruptakiler ağır öğrenme sorunları nedeniyle tanılanmış olan gruptur. Üstünlükleri ise çoğu kez fark edilmez.
Üçüncü grup: En büyük grubu bu çocuklar oluşturur. Üstünlükleri ve zorlukları birbirini maskelediğinden bu çocuklar ortalama becerisi olan çocuklar olarak değerlendirilirler. Kendi sınıf düzeylerine uygun bir performansları olması nedeniyle de çoğu zaman gözden kaçarlar (Fetzer, 2000).

Üstünlüğün Belirtileri ÖÖG’nin Belirtileri
 • iyi ve uzun dönemli hafıza

 

 • zengin bir kelime hazinesi

 

 • okuduğunu anlamada üstünlük

 

 • üstün matematik muhakemesi

 

 • tartışmalarda üstün dilsel beceri

 

 • iyi bilgisayar kullanma

 

 • soyut kavramları kavrama

 

 • zor işlerde daha çok başarılı olma

 

 • yaratıcı olma

 

 • iyi bir muhakeme yeteneği

 

 • iyi bir gözlem yeteneği

 

 • keskin işitme yeteneği

 

 • ilginç fikirlere sahip olma

 

 • çok meraklı olup, çok soru sorma

 

 • fazla enerjik olma

 

 • kuvvetli sezgileri ve içgörüsü olması

 

 • gelişmiş mizah duygusu

 

 • sanat, bilim, geometri, mekanik, teknoloji ya da müzik alanlarında iyi olma

 

 • zayıf ve kısa dönemli hafıza

 

 • konuşma dilinin yazma diline göre daha sofistike olması

 

 • kelimeleri çözümlemede zorluk

 

 • hesap yazmada zorluk

 

 • yazılı yapmadan kaçınma

 

 • kötü el yazısı

 

 • hecelemede ve fonemleri okumada zorluk

 

 • kolay ve ardışık materyallerde zorluk

 

 • ardışık hafızada zorluk

 

 • sınıfta dikkatsiz olma

 

 • muhakeme gerektiren durumlarda duygularına hakim olamama

 

 • zayıf işitsel hafıza

 

 • zayıf dinleme becerileri

 

 • gramer, noktalama ve dilin diğer mekanik kısımlarında zorlanma

 

 • ilgilenmediği şeyleri öğrenememe

 

 • zamanlı testlerde başarısız olma

 

 • zayıf olduğu alanlardan kaçmak için akıllıca yollar bulma

 

 • disorganize olma

 

 • işitme, ardışıklık, ve hafızaya dayalı öğrenmelerde zorluk (yabancı dil öğrenimi).