18690İndigo çocuklar başta ABD olmak üzere gelişmiş ülkelerde bir hastalık tanısı konulmasa da kabul ediliyor, biliniyor, araştırmalar yapılıyor. Birçok uzman da hiperaktiflikten farklı bir tanımı olduğunu belirtiyor. Bu tarz çocuklar için özel eğitim programları yapılıyor. indigo kavramı yeni bilinmesine rağmen bu tür özellik taşıyan çocukların sayısının hiç de az olmadığı tahmin ediliyor. Bu tip çocuklar aslında sorunlu varlıklar değil. Fakat doğru davranılmadığı takdirde sorunlu hale geliyor; çoğunlukla da DES (Dikkat eksikliği) ya da DEHS (Dikkat eksikliği-hiperaktif) tanısı konuluyor. Ama hiperaktif çocukların aksine indigo çocuklarda dikkat güçlüğüne ve öğrenme bozukluğuna rastlanmıyor. Onların yerinde duramama ve konsantre olamamalarının ardında duygusal bir acı olduğu kabul ediliyor. Çünkü hiperaktiflik ve dikkat eksikliği tanıları, onların kötü bir biçimde kendilerini farklı olarak algılamalarına yol açıyor, onların cesaretini kırıyor, depresyona götürüyor ve onları ruh halleri kısırdöngüsüne sokuyor. Bu nedenle kendilerine kötüymüşler gibi davranıldığında kendi değerlerinin düşürülmesinden dolayı öfkeleniyorlar ve bu öfkelerini dışarıya huysuzluk, saldırganlık ya da uyumsuzluk olarak yansıtıyorlar.

Carroll ve Tober ‘hiperaktif’ etiketi yapıştırılan çocukların yüzde 90’ının da birer İndigo Çocuk olduğunu söylüyor. Yeniçağın çocukları olan İndigolar genellikle kendilerinin farkında olan, kendi değerlerini bilen, mutlak otorite karşısında zorluk yaşayan, belli şeyleri yapmayı kesinlikle reddeden (örneğin bu çocukları bir kuyrukta bekletemezsiniz), yaratıcı düşüncenin olmadığı yerlerde hayal kırıklığı yaşayan, okul düzenine uyum sağlayamayan, genellikle de başarısız olan, ancak bir psikoloğa götürüldüklerinde ve IQ testleri sonucu da neredeyse üstün zekâlı oldukları saptanan, 14–15. aylarda düzgün tümceler kurmaya başlayan, çoğunlukla anti sosyal davranışlar sergileyen, disipline sokulmaya kesinlikle karşı olan, yemek yemekle pek ilgileri olmayan, esnek vücutlu çocuklar olarak tanımlanıyor. Üstün zekâları çevrelerindeki her şeyi sorgulamayı, mantık süzgecinden geçirmeyi doğdukları andan itibaren prensip edinen indigoları tanımlarken sıkça vurgulanan konulardan biri de yirmi birinci yüzyılı indigo çocukların kurtaracağı.