ikiz bebekler nasıl uyutulur, ikiz bebek nasıl uyutulur, ikiz bebekler nasıl uyutulmalı


İkizleri olan anne ve babalar, çocukları büyürken birçok konuda nasıl davranmaları gerektiği ile ilgili kararsızlık ve zorlanma yaşarlar. İkizleri büyütmek, her aile için gerçekten zor bir süreçtir. İkizlerin eğitiminde yapılan bazı genel hatalar mevcuttur. Bu hataların temelinde, ikiz çockuları tek bir çocuk olarak algılayarak hareket etmek vardır. İkizlerin kişilikleri, yetenekleri ve gelişimleri birbirinden farklı olabilir. Ancak anne-babalar ve çevre, benzer gelişim beklediğinden, ekizlerin her konu ve koşulda aynı tarzda davranmaları gerektiğini düşünürler. İkizler, dünyaya ilk geldikleri zaman, her bebek gibi vakitlerinin çoğunu uyuyarak geçirirler. Uygu eğilimleri, 3 ay tamamlanana kadar günde ortalama 16 saattir. Yenidoğan tüm bebekler, özellikle beslenme sonrası uykuyu tercih edeceklerdir. Bu nedenle bebekleri aynı anda uyutmak için özel bir çabaya girmeye gerek yoktur. 3 ay sonrası çocukların uykuları azalmaya başladıkça, anne için her iki çocuğu da aynı anda uyutabilmek açısından oldukça önemlidir. Peki, ikiz çocuklar birlikte ve aynı zamanda mı uyutulmalıdır?

İkizler nasıl uyutulmalı? İkizler nasıl uyutulmalı?

Ayrı yataklar

Öncelikle, aynı yatakta yatırılmaları önemlidir. Anne rahmini paylaşan ikizlerin, dünyaya geldiklerinde bireyselleştirilmeleri desteklenmelidir. Aynı odada yatmalarında gelişim psikolojileri açısından herhangi bir sakınca yoktur, ancak koşullar el veriyorsa ayrı odalarda yatırılmaları önerilir. Birisinin uyandığında ağlaması, diğerini uyandırmasına ya da birinin ağlayarak uykuya dalması diğerinin de uyanması ve huzursuz olmasına neden olacaktır. Sonuçta ikiz de olsalar, iki ayı bebek oldukları gerçeği unutulmamalıdır.

İkizler nasıl uyutulmalı? İkizler nasıl uyutulmalı?

Aynı anda uykuya dalmaları, aynı anda uyumaları mümkün olmayacaktır. Biri uykuya daha düşkün diğeri ise daha az uyuyan bir bebek olabilir. Tek uymurta ikizlerinin uykuya dalma davranışı benzer olmakla birlikte, çift yumurta ikizlerinin tamamen bağımsız karakterde oldukları unutulmamalıdır. Uyudukları odaya, ortam koşullarınız çerçevesinde bu konular ele alınarak karar verilmelidir. Tek yumurta ikizi de olsa çift yumurta ikizi de, ikizlerin ayrı birer birey oldukları kabul edilmelidir. Benzer özellikleri kadar farklı özellikle ide ele alınarak davranış ve tutum sergilenmelidir. Doğumlarından itibaren onları tek tek beslemek, uyutmak ve bireysel ilgi göstermek yararlı olacaktır.

İkizler nasıl uyutulmalı? İkizler nasıl uyutulmalı?

Kendi kendine uyuma

Bebekleri uyutmanın geleneksel ve modern yolları vardır. Kucakta sallama, tıpışlama ve ayakta sallayarak uyutma, yatağına bırakıp kendiliğinden uyumasını bekleme gibi yöntemlerle çocuklar uyutulabilir. Bebekler ilk 3 ay beslenme bitiminde tensel temas desteği ile hemen uykuya dalabilirler. Anak sonaki aylarda, ikiz bebeklerinizi sırayla beslenme sonrası ya da uyku zamanlarında yatağına yatırıp, kısa bir tıpılamadan sonra yataktan uzaklaşıp, kendi başına uyumaları için bırakabilirsiniz. Kendi başına uyumayı bu şekilde öğrenecek olan çocuğunuz uykuya geçme sürecindeyken, ikizini besleme ve yatırma süreci için size zaman sağlamış olacaktır.

İkizler nasıl uyutulmalı? İkizler nasıl uyutulmalı?

Baba desteği

İkizler özeldir ve bakımları oldukça güçtür. Bu nedenle tek çocuklarda annenin üstlendiği birçok rolü ikiz bakımında baba da üstlenmeli, görev paylaşımı yapılmalıdır. Anne bir çocukla ilgilenirken, baba da diğer çocukla ilgilenmelidir.

İkizler nasıl uyutulmalı? İkizler nasıl uyutulmalı?