ikiz hamilelik resimler


Çoğul hamilelik, iki ya da daha fazla bebeğin geliştiği hamilelik anlamına gelir. Bu iki tane olunca ikiz, üç tane olunca üçüz vs. olur. İnsan türü göz önüne alındığında çoğul gebelik bir istisnadır ve “gebe kalma anormalliği” olarak nitelendirildiğinden riskli hamilelikler kategorisine girer. Çoğul gebe kalma eğilimi kalıtsaldır ve bu kalıtımın sebepleri bilinmemektedir.

Özdeş ikizler

Döllenmeden sonra zigot gelişiminin başında bilinmeyen sebeplerle iki ya da daha fazla parçaya bölünür ve bunların her biri segmentasyona başlar. Eşzamanlı olarak aynı cinsten birbirine aşırı benzeyenler, aynı genetik mirasa sahip bireyler olarak gelişmeye başlarlar: Tek yumurta ikizleri…

İkiz gebelik İkiz gebelik

Kardeş ikizler

İstisnai olarak çift (veya üçlü dörtlü) yumurtlama gerçekleşir. İki ya da daha fazla sperm bu yumurtaları eşzamanlı (hemen hemen) olarak döller. Ayrıca hamilelik sırasında ikinci bir döllenme de gerçekleşebilir (kesinlikle nadir görülen bir durumdur). Bu durumda ikinci yumurta da döllenir, iki hamilelik oluşur ve ayrı zamanlarda doğum gerçekleşir. Bu tip hamileliklerden doğan çocuklar birbirlerine farklı zamanlarda doğmuş kardeşler kadar benzerler ve farklı cinsiyetlere sahip olabilirler. (Çift yumurta ikizleri) Son yıllarda kısırlıkla ilgili tedavi yöntemlerindeki gelişmeler sonucu çoğul doğumlar fark edilir biçimde artmıştır.

İkiz gebelik İkiz gebelik

Bebek-yetişkin ilişkisinde (ve daha sonraki safhalarda) ikizlerden her birine bir birey olarak davranılması ve özel ilgi ve tedaviler uygulanması çok önemlidir. Tabii ki iki çocukla da ayrı ayrı bireysel ilişki geliştirmeye dikkat etmek yorucudur ancak ilişkisel ve fizyolojik gelişim için bu kabul görüş çok önemlidir.

İkiz gebelik İkiz gebelik