Rahim içinde yuvalanması gereken embriyonun rahim dışında herhangi bir yerde yuvalanması anlamına gelir. Bu gebeliklerde doğum süresinin tamamlanması hemen hemen imkansızdır. Saptanamaması ve tedavi edilmemesi durumunda çok ciddi iç kanama ve hayatı tehdit edici bir durum yaratabilir. Dış gebelik son yıllarda tüp bebek uygulamaları nedeniyle de artış göstermiştir. Dış gebelikte embriyo en çok tüplerde yerleşir.

Dış gebelik Dış gebelik

Tüplerde oluşan iltihaplanmalar, daha önce geçirilen dış gebelikler , tüplere daha önceden yapılmış cerrahi girişimler ,yaşlanma ile tüplerdeki düz kas aktivitesinin yavaşlamasına bağlı olarak dış gebelik gelişebilir. Spiral, normalde rahim içi gebeliği önleyen bir doğum kontrol aracıdır. Spiral kullanımı esnasında oluşabilen gebelikler daha çok rahim dışında gelişir. Bu nedenle spiral kullananlarda relatif olarak daha çok dış gebelik gözlenir. Sigara içenlerde tüplerin aktivasyonu nikotine bağlı yavaşlar , bu da dış gebelik olasılığını arttırır.

Dış gebelik Dış gebelik

Dış gebelik olgularında hiçbir yakınması olmayan bir vakadan , akut karın olarak adlandırılan duruma kadar geniş bir klinik değişkenlik gözlenir. Kanda gebelik testi (ß hCG) pozitiftir. Ancak normal gebeliklerde bu değer 48 saatte % 66 lık artış gösterirken , dış gebeliklerde bu artış gözlenemez. ß hCG nin bu kadar artışı ancak 7 günde olur. Kan değeri 2000 mIU/ml olmasına karşın vajinal ultrason ile kese rahim içinde saptanamıyorsa şüpheler artmalıdır.

Dış gebelik Dış gebelik

Serum progesteron değeri de önemli bilgi verebilir. Normal gidecek gebelikte serum progesteron seviyesi 25 ng/ml den fazlayken, dış gebelik olgularında bu değer 5 ng/ml civarındadır. Dış gebelik ilaçla veya cerrahi yoldan tedavi edilir .Bu yöntemler arasında tercih hastanın durumuna bağlıdır. Eğer dış gebelik kitlesi rüptüre olmuş ,kanıyorsa acil cerrahi girişimde bulunulur. Bu ya açık ameliyatla yapılır.Ya da hastanın genel durumu izin veriyorsa kapalı operasyon (laporoskopi ) ile yapılır.

Dış gebelik Dış gebelik

Dış gebeliğe bağlı kitlenin büyüklüğü 3.5 cmden küçükse, embryo kalp atımı yoksa, hastanın başka medikal sorunları yoksa tedavi methotrexate adı verilen ilaçla yapılır.Eğer hastanın ß hCG değeri 10.000mIU/ml üstünde ise methotrexate ile cevap almak çok zordur. Tüm koşullar uygun dahi olsa hastaların % 4-5 inde ilaç tedavisi başarısız olur, cerrahiye geçmek gerekir.Tedavi başarıyla tamamlandıktan sonraki 2 ay gebe kalınmaması salık verilir. Dış gebelik bazen de rahimin çıkımına yakın cervix denilen bölgesinde, yumurtalıkta , karın içinde oluşabilir. Eskiden nadir olmakla beraber tüp bebek uygulaması ile artan oranda hem rahim içi hem de aynı anda dış gebelik görülebilir.Tüm bu durumlarda vakaya özel tedavi uygulanır.

Dış gebelik Dış gebelik