cocuk_karneYeditepe Üniversitesi Hastanesi’nden Uzman Psikolog Zeynep Göktuna, otizm teşhisi konan çocuğun ailesine büyük iş düştüğünü belirterek “Otistik çocukları olan anne babaların birçoğu, çocuklarının rahatsızlığını kabul etmemekte, çocuklarına ‘Otistik’ teşhisi koydukları için uzmanları suçlamakta ve tedavi ve eğitimden kaçmayı tercih etmektedirler. Bu nedenle ailelerin rahatsızlığı kabul etmesi, çocuğun gelişimi açısından büyük önem taşımaktadır” diyor.

Otizm nedir?

Otizm “İletişim Kurmayı Reddetme” rahatsızlığıdır. Sosyal ilişki, iletişim ve yaratıcı etkinliklerdeki yetersizliği içeren bir durumdur.

Otizmin belirtileri nelerdir?

Otizm belirtileri “hafiften ağıra” değişen ölçülerde ve değişik kombinasyonlarda ‘hastalığın şiddetine göre” farklılık gösterir. Belirtilerden bazıları zaman içerisinde kaybolurken, bazıları da farklı zamanlarda yinelenebilir.

Otistik çocukların bir kısmında konuşma gelişmezken bir kısmında da dil gelişimi oldukça geç oluşur. Dil gelişimi oluşmuş olan otistik çocuklarda genellikle ses tonunun tekdüzeliği dikkat çeker. Söylenenleri tekrar etme (ekolali) ve zamirleri ters kullanma otistik çocukların bir kısmında görülmektedir. Göz temasından kaçınma, adı söylendiğinde bakmama, başkalarının duygularını algılayamama ve kendi duygularını ifade edememe, arkadaş ilişkileri geliştirememe, öğrenmeye dayalı taklit becerilerini geliştirememe, otizm’in temel belirtilerindendir.