cocuk-internet
İnternet yeterli dozajda kullanıldığı takdirde çocukların araştırırken öğrenmelerini de sağlamaktadır.

İnternet kullanımının özellikle çocuklara yönelik gözlenen bir takım riskleri bulunduğunu söyleyen Psikolog Özlem Semra Yıldız, çocuklarda internet kullanımı ve bağımlılığını anlattı.

İçinde bulunduğumuz çağın en önemli teknolojik gelişmelerinden biri internettir. Yetişkinler için olduğu kadar çocuklar için de büyük bir eğlence, iletişim ve eğitim kaynağı olan internete erişim ve kullanımı her geçen gün hızla yaygınlaşmaktadır. İnternet, çocukların dünyayı keşfetmeleri, öğrenmeleri ve eğlenmeleri için mükemmel bir ortamdır.

Ancak, internet kullanımının özellikle çocuklara yönelik gözlenen bir takım riskleri de bulunmaktadır. Teknoloji, gelişmişliğin ve çağdaşlaşmanın bir ölçütü olarak insan hayatını kolaylaştırıp toplumsal gelişime olumlu katkı sağlarken diğer yandan da internetin bilinçsiz kullanımından kaynaklanan bazı sorun ve tehlikeleri de beraberinde getirmektedir. İnternetin olası tehlikeleri yüzünden çocuklara internet kullanımını yasaklamak ise etkisiz ve yanlış bir davranış olacaktır. Ailelerin, internet kullanımı, internette kendilerini ve çocuklarını bekleyen tehlikeler konusunda bilinçlenerek çocuklarını yönlendirmeleri bu açıdan büyük önem taşımaktadır.