tik-deyip-gecmeyin-6939553_x_2956_oTikler ani ortaya çıkan, tekrarlayan ve ritmik olmayan sesler ve davranışlardır. Tiklerin ortaya çıkmasında iki temel sebepten bahsedilebilir, bunlardan ilki organik sebepler, yani fiziksel bir hastalık sonucu oluşan tikler bir diğeri ise psikolojik nedenlere dayanan tikler. Organik temellere dayalı ortaya çıkan tikler genelde kalıcı olup ilerleme riski bulunan tiklerdir, psikolojik temellere dayalı olarak ortaya çıkan tikler ise geçidir ve çevre koşullarında oldukça etkilenirler.

Tikler çocuklar arasında sıklıkla görülür. Göz kırpma, baş sallama, omuz silkme, boğaz temizleme, ses çıkarma, burundan soluma, hırıltı ve horlama gibi davranışlar çocuklarda görülen tik tiplerine örnektir. Tikler özellikle 7-11 yaşları arasındaki çocuklarda daha fazla görülür, ayrıca erkek çocuklarda daha sık gözlendiği tespit edilmiştir.

Çocuklarda tik problemini tetikleyen faktörlere göz atalım…

– yaşam koşullarındaki ani değişiklikler
– strese bağlı nedenler (baskı, şiddet…)
– travmatik olaylar, kaza, yangın, deprem…
– boşanma
– taciz
– kayıp, ölüm