hiperaktivite-ve-okul1DEHB tanısı almış kişilerin, gereğinden fazla çalışan bedenlerini ve beyinlerini yatıştırabilmek için alkol, marijuana, eroin, kırmızı reçeteli uyuşturucular, ağrı kesiciler, nikotin, kafein, şeker, kokain ve illegal uyuşturucu bağımlısı olmaya diğer kişilerden daha yatkın oldukları bilinen bir gerçektir. Yeteneklerimizi arttırıcı, kendimizi daha iyi hissetmemizi sağlayıcı ya da duygularımızı uyuşturacak maddeler kullanmanın adı kendi kendine reçete yazmak yani madde bağımlısı haline gelmektir.

Sorun, bu yöntemin başlangıçta işe yarayarak, DEHB görülen bireyin yorgun beynini ve bedenini kısa vadeli de olsa yatıştırmasıdır. Bazıları nikotin, kafein, diet ilaçları ve *speed denilen maddeler yardımıyla yaptıkları işe daha kolay odaklanır ve bu sayede başladıkları işi bitirirlerken, diğerleri DEHB semptomlarını alkol ve marijuana ile uyuşturmayı yeğlerler.

Madde bağımlısı olan ya da geçmişte madde bağımlısı olmuş olan bireyler *kötü insanlar değil, kendi seçtikleri maddelerle umutsuzca iyi olmaya çalışan kişilerdir. Bağımlılık yapan maddeler rahatlatıcıdır. Ancak “çözüm” olarak başlayan bu geçici rahatlık daha sonra bağımlılığa, düşünmeden işlenen suçlara, aile içi şiddetine, tehlikeli işlere düşünmeden atılmaya, kaybedilen işlere, ilişkilere ve ölüme dönüşür. Tedavi edilmeyen DEHS’li pek çok birey ya bağımlı olmakta ya da bağımlılık ilintili bir nedenden ölmektedir.

Kimler bağımlı olur?
DEHB görülen bireylerin, görülmeyen bireylere kıyasla bağımlı olma olasılıkları daha fazladır. Dr.Hallowell ve Dr.Ratey’nin araştırmalarına göre DEHB tanısı olan ve bir uzman tarafından tedavi görmeyen bireylerin %50’ye yakını bağımlı olmaktadırlar. Bu orana yemek ve takıntılı davranışlar sergileyerek semptomları yatıştıranlar dahil değildir.