Öğrencilerin yarıyıl tatilinde ödevlerinin olmamasının olumlu olsa da kitap okumanın ihmal edilmemesi gerektiğini söyleyen Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Firdevs Güneş, kitap okumanın önemine vurgu yaptı.

Öğrencilere yarıyıl tatilinde ödev verilmemesi olumlu bir şey ancak bu, aileler ve öğrenciler tarafından kitap okumama olarak algılanmamalıdır. Çocuklar, tatilde bir taraftan eğlenmeli ve dinlenmeli, bir taraftan da düşünme, anlama, sorgulama, araştırma, problem çözme, karar verme gibi becerilerinin gelişmesi için kitap okumalıdır.

Kitap okuma Kitap okuma

Okumak, çocukların okuduklarını anlaması, bunlar üzerinde düşünmesi, eleştirmesi, günlük hayatla ilişkilendirmesi, bireysel ve sosyal değerlerini, dünya görüşünü geliştirmesi, olayları incelemesi ve değerlendirmesi açısından önemlidir. Son yıllarda uygulanan eğitim anlayışı öğrencilerin dil, zihin, sosyal ve duygusal becerilerini üst düzeyde geliştirmeyi, öğrenen ve kendini yöneten bireyler olmalarını ve bilgi tüketme yerine bilgi üretmeyi öngörüyor. Günümüzde bilgi edinmenin çeşitli yolları olsa da en üstün yol okumaktır.

Kitap okuma Kitap okuma

Okuma öğretiminin amacı, çocukların okudukları bir yazıyı anlaması, bunlar üzerinde düşünmesi, sorgulaması, günlük hayatla ilişkilendirmesi, olayları incelemesi, değerlendirmesi, sosyal becerilerini geliştirmesi ve giderek okumayı alışkanlık haline getirmesidir. Bu nedenle öğrencilere küçük yaşlardan itibaren okuma sevgisi ile alışkanlığı verilmelidir. Erken yaşlarda okuma ve yazma çalışmalarına katılan çocuklar, dil ve zihinsel becerilerini de erkenden geliştirmektedir.

Kitap okuma Kitap okuma

ÇOCUKLARIN ŞİDDET İÇERİKLİ OYUNLAR OYNAMASINA İZİN VERMEYİN

Yarıyıl tatilinde çocukların şiddet içerikli, önemsiz ve eğitici olmayan televizyon programları izlemesine ve bilgisayar oyunları oynamasına izin verilmemeli. Yarıyıl tatili, eğlenme, dinlenme, aile ve arkadaşlarla daha fazla zaman geçirmek demektir. Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı da çocukların yarıyıl tatilinde ödev yapmamalarını ve öğretmenlerin de ödev vermemesini istemiştir. Bakanlık, öğrencilerimizin dinlenmesini arzu etmiş, ikinci döneme dinlenmiş bir şekilde gelsin istemiştir. Öğrencilere yarıyıl tatilinde ödev verilmemesini olumlu buluyoruz ancak bu, aileler ve öğrenciler tarafından kitap okumama olarak algılanmamalıdır. Çocuklar, tatilde bir taraftan eğlenmeli ve dinlenmeli, bir taraftan da düşünme, anlama, sorgulama, araştırma, problem çözme, karar verme gibi becerilerinin gelişmesi için kitap okumalıdır.

Kitap okuma Kitap okuma

EVDE OKUMA SAATLERİ BELİRLENEBİLİR

Çocuklar için en önemli modelin büyüklerdir. Büyükleri kitap okurken gören çocuk okumanın önemi ve değeri hakkında fikir edinir. Evde okuma saatleri belirlenmesi de önemlidir. Okuma saatinde aile bireyleriyle kitap okumaktan zevk alan çocuklar, her gün büyük bir sabırsızlıkla okuma zamanını bekler. Bu çabalar, onun okulda başarılı olması için iyi bir temel olacaktır. Okuma saatleri, çocukla hoş zamanlar geçirmeye, büyüklerle iletişimin güçlenmesine, ilişkilerin sağlam ve güçlü olmasına yardım edecektir. Öğrencilerle birlikte okunan kitaplar hakkında sorgulama, değerlendirme ve çıkarımlar yapmak önemlidir. Bu tartışmalar, öğrencinin kişisel görüş geliştirmesine ve okunanları derinlemesine anlamasına yardım eder.

Kitap okuma Kitap okuma