Anne-Çocuk Eğitim Vakfı’nın (AÇEV) bir süredir devam ettirdiği bir kampanya var. Kampanyanın ismi “ 7 Çok Geç!”. Bu kampanyanın amacı 0-6 yaş dönemi eğitimin yaşamsal önemi konusunda kamuoyunu bilinçlendirmek ve daha fazla çocuğa okulöncesi eğitim hizmeti sağlamak.

AÇEV, “erken çocukluk adı verilen 0-6 yaş arası dönem çocuğu en hızlı geliştiği dönemdir. Beyin gelişiminin üçte ikilik bölümü 0-4 yaş arasında tamamlanmaktadır. Erken çocukluk dönemindeki deneyimler beynin çalışma biçimi için belirleyicidir. Bu yüzden bu dönemde çocuğun yeterli beslenmesi, etkileşimde bulunabildiği, onun gelişimini destekleyen bir ortamda bulunması gerekmektedir. Erken çocukluk eğitimi insan gelişiminin başlangıç noktasıdır” diyerek konunun önemine dikkatlerimizi çekiyor.

Anaokulu Anaokulu

Erken çocukluk döneminde alınan eğitimin sadece o yaşlarda etkli olmayacağını belirten AÇEV yetkilileri, bueğitimin uzun vadede de çok olumlu sonuçları olduğunun altını çiziyorlar.İşte nitelikli ve etkili bir erken çocukluk eğitiminin ülkemize başlıca katkıları:

Anaokulu Anaokulu

• Çocukların ve ülkemiz insanının uzun vadede daha üretken, daha yaratıcı, sorun çözmede daha yetkin olmalarını sağlar. • Dilsel, zihinsel, fiziksel, sosyal ve duygusal açıdan gelişmiş çocuklar okula hazır olur, daha rahat uyum sağlar, böylelikle ilköğretim kalitesi yükselir. • Okula hazır çocukların sınıfta kalma ve okulu terk etme oranları düşer, bu da maliyetleri azaltır. • Toplumdaki vasıflı çalışan sayısı artar, yükselen üretim ekonomik yarar getirir. • Toplumda suç oranları düşer.

Anaokulu Anaokulu

• Sosyo-ekonomik ve cinsiyete dayalı eşitsizliklerin etkisi hafifler. • Kadınların işgücüne katılımlarını, ayrıca çalışma verimliliklerini artırır. • Sağlıklı ve iyi beslenen çocukların ölüm oranları düşer. • Geleneklerin nesilden nesle aktarılmasına, oluşması istenen yeni değerlerin tohumlarının atılmasına olanak tanır. • Köyden kente göçün getirdiği sorunların çözümüne katkıda bulunur.

Anaokulu Anaokulu

Uzmanlar, anne ve babaları bu konuda bilinçli olmasını ve çocuğunu ilköğretime başlamadan önce erken çocukluk eğitimi veren bir kuruma göndermiş olmasını çok önemli ve gerekli buluyor. Ülkemizde 0-6 yaş dönemindeki 7 milyon çocuktan sadece %11’i okulöncesi hizmetlerden yararlanabiliyor. Bu sayının daha fazla olması için ailelerin konuya olan duyurlılığının artması çok önemli.

Anaokulu Anaokulu