Sorumluluk bir bireyin hayatında var olması gereken en önemli özelliklerden biri. Bireyler hayatlarına dair alacakları çoğu kararda sorumlulukları doğrultusunda karar verirler. Bu nedenle sorumluluklar için hayatı yönlendiren, kararları etkileyen unsurlar diye niteleme yapmamız yanlış olmaz.

Sorumluluklar yetişkin bir bireyin hayatında ne kadar önemli ise çocukların hayatında da o kadar önemli bir yere sahip. Çünkü küçük yaşlarda sahip olunan sorumluluk duygusu çocuğa özgüven ve kendini tanıma fırsatı verir. Aynı zamanda çocuğa erken yaşında sorumluluk bilicinin aşılanması çocuğun ileriki yaşlarında kendini tanıyan biri haline gelmesine yardımcı olur.

Çocuğunuza sorumluluk kazandırırken dikkat etmeniz gereken en önemli şey verdiğiniz kararları uygularken ki tutarlı tavrınız. Çocuğunuza bir sorumluluk verdiğinizde bu sorumluluğun artık ona ait olduğunu kendinize kabul ettirmeli ve onun sorumluluklarına karışmamaya kendinizi şartlamalısınız. Örneğin, çocuğunuz odasında oyuncakları toplamaktan sorumlu ise odaya sizin girip oyuncakları toplamamanız gerekli. Çünkü bu durumda bu sorumluluğun tamamıyla kendisine ait olmadığını düşünecek ve bu sorumluluğunu yerine getirirken motivasyonsuz olacaktır, bunun yanı sıra size sırtını dayamaya başlayacak ve bu görevi düzenli olarak yerine getirmeyecek, “nasıl olsa annem yapar” düşüncesiyle hareket edecektir. Eğer çok acil bir durumda çocuğunuza oyuncaklarını toplaması için yardım ettiyseniz de çocuğunuza kendisine neden yardım ettiğinizi söyleyin ve bu durumun sadece o andaki aciliyetten kaynaklandığını ona anlatın.

Küçük çocuklar her türlü görevden mutlu olabilir ve sorumluluğunu benimseyebilir.

Kararlı tavrınız sayesinde çocuğunuz, sahip olduğu sorumlulukların hem önemini daha iyi anlayacak hem de bu sorumlulukları yerine getirmezse karşılaşacağı sonuçların kendi hayatını nasıl etkilediğini daha iyi fark edebilecektir.

Tabii çocuğunuza sorumluluklar verirken bu sorumlulukların çocuğunuza uygun olup olmadığını iyice bir düşünmeniz gerekli. Çünkü çocuğunuz yüklediğiniz sorumluluğu kendi koşulları nedeniyle (fiziksel, zihinsel ve duygusal gelişimi itibariyle) yerine getiremeyecek olursa bu durum onun psikolojik gelişimini olumsuz etkiler ve kendine olan güvenini kaybetmesine neden olabilir.

Küçük yaşlardaki çocuklar için “sorumluluk” kavramının önemi verilen sorumluluğun zor olmasıyla ilgili değil. Küçük çocuklar her türlü görevden mutlu olabilir ve sorumluluğunu benimseyebilir. Ancak bu yaş grubundaki çocuklar yetişkinlerin yaptığı işlere çok fazla özenirler ve kendilerine bu işlere benzer sorumluluklar edinmek isterler.