Anne-bebek ilişkisi değerlendirilirken, tüm ilişkilerde olduğu gibi, ikili partiden birinin ihtiyaçları giderilirken diğerininkiler ihmal edilmemelidir. Annenin ihtiyaçları da tıpkı bebeğinkiler gibi karşılanmalıdır.

İhtiyaçlar yaşa bağlı özellikler gösterir. Bebek sahibi olacak yaştaki bir anne doğal olarak üreme dönemindedir. 20-30’lu yaşlar olarak kabul edilen üreme dönemini 40-50’li yaşların üretme dönemi izler. Anne, önceliklerini içinde bulunduğu dönemin ihtiyaçlarına uygun olarak belirler ve kendi kapasitesini aşmayacak şekilde davranırsa, olayları sağlıklı yönetebilir. Öte yandan, gelişme dönemleri bıçak keskinliğinde birbirinden ayrılmaz ve iç içe geçebilir. Sıklıkla üreme döneminin içine üretme döneminin gereksinimleri girebilir. Bu durumda, sonraki döneme yönelinir ve içinde bulunulan dönemin ihtiyaçları ihmal edilirse yeterince doyurulmamış dönemlerin eksikliği, yaşam boyu olumsuz etkilerini sürdürür.

Çalışan anne Çalışan anne

Annenin içine düştüğü ikilem, üreme ve üretme dönemlerinin iç içe geçmesinden kaynaklanmaktadır. Dolayısıyla, anne bu iki dönemin önceliklerini belirleme noktasında düğümlenmektedir. Bir taraftan üretmeyi temsil eden çalışma isteğini, elindeki iş fırsatını kaçırmaması Öte yandan, gelişme dönemleri bıçak keskinliğinde birbirinden ayrılmaz ve iç içe geçebilir. Sıklıkla üreme döneminin içine üretme döneminin gereksinimleri girebilir. Bu durumda, sonraki döneme yönelinir ve içinde bulunulan dönemin ihtiyaçları ihmal edilirse yeterince doyurulmamış dönemlerin eksikliği, yaşam boyu olumsuz etkilerini sürdürür.

Çalışan anne Çalışan anne

Annenin içine düştüğü ikilem, üreme ve üretme dönemlerinin iç içe geçmesinden kaynaklanmaktadır. Dolayısıyla, anne bu iki dönemin önceliklerini belirleme noktasında düğümlenmektedir. Bir taraftan üretmeyi temsil eden çalışma isteğini, elindeki iş fırsatını kaçırmaması gerektiği şeklinde rasyonalize ederken; öte yandan, üreme içgüdüsü ile çatışmaktadır. Bebeğinden nasıl ayrılacaktır? Bebeğine kendi annesinin belki de kendinden daha iyi bakabileceğini düşünmekle, bu durumu da rasyonalize etmeye çalışmaktadır.

Çalışan anne Çalışan anne

Öte yandan, anne bebeğin öncelikli tercihinin kendisi olduğunu da içgüdüsel hissetmektedir. Ne kadar iyi bakılırsa bakılsın, bebeğin anneden ayrılmasının artçı depremleri ileride kesinlikle hissedilecektir. Annenin karıştığı nokta da budur. Üretme içgüdüsü adına verilecek kararlar, anne bebek ilişkisini zedelememelidir.

Çalışan anne Çalışan anne