bosanma-kadin
Boşanma kararınızı çocuğa eşinizle birlikte söyleyin.

Ebeveynleri arasında geçimsizlik olan bir çocuğun mutsuz olduğu doğru… Fakat boşanmış bir anne babaya sahip olan çocuk da mutsuzdur. Pedagog ve Psikoterapist Serap Melek Kılıç, boşanmanın çocuklara etkilerini anlattı.

Çocuğun birincil olarak fiziksel gereksinimlerinin karşılanmasının yanı sıra, ait olma sevilme, güven ve anlayış gibi temel gereksinimlerini de karşıladığı öncelikli yer olan “aile” küçüğün hayatında ve kişiliğinin gelişiminde önemli bir rol oynar.

Aile kavramı içinde bulunduğumuz toplumda çekirdek aile; anne, baba ve çocuklardan oluşur. Aileyi oluşturan bu temel sistemlerden birinde sorun yaşandığında, diğer sistemler de zarar görmeye başlar. Anne babanın çocuklarla olan ilişkisi kadar birbirleriyle olan ilişkileri de çocuğu olumlu ya da olumsuz yönde etkiler.

GEÇİNEMEMEK ÇOCUĞU BOŞANMA KADAR ÜZER

Bazı ebeveynler aralarındaki sevgi ve saygı bağı koptuğu halde çocuğun mutluluğu ve gelecek kaygılarından dolayı ilişkilerini devam ettirebilirler. Ancak bununla birlikte ev içerisinde sık sık kavga edebilir ve yoğun geçimsizlik yaşayabilirler. Boşanma süreci çocuk için ne kadar örseleyici bir durumsa, böyle sağlıksız bir aile ortamı da çocuk için o denli sağlıksız öğeler içerebilir.

ÇOCUK İÇİN ÖNEMLİ OLAN ANNE VE BABASININ KURDUĞU İLİŞKİDİR
Anne baba arasındaki anlaşmazlıklar ve kavgalar çocuğun gelişimini olumsuz etkiler. Çocuk anne ve babasını birlikte görmek ister ve anne baba birlikte olduğunda mutlu olur ancak çocuğun sağlıklı gelişimi için önemli olan anne babanın aynı evde birlikte oturmalarından çok kurduğu ilişkinin niteliğidir. Bu nedenle bazı istisnai durumlarda, her ne kadar istenmeyen bir yaşantı olsa da anne babanın boşanması bir diğer deyişle ayrılmaları ve çocuk için ayrı ayrı olarak anne baba rollerine devam etmeleri çocuk açısından daha olumlu sonuçlar doğurabilir.

Eğer boşanan anne babalar;

Çocuğun ihtiyaçlarını karşılar,
Sorumluluklarını yerine getirir,
Çocuğa sevgi ve güven vermeye devam ederlerse çocuğun boşanma sürecinden etkilenme düzeyi de doğrusal olarak azalacaktır.