Hamilelik döneminden itibaren tüm bilgilenme ve egzersiz çalışmalarına artık babalar da ilgi göstermekte, baba olmak, doğum sonrasında başlayan bir süreç olmaktan çıkmaktadır. Baba, sadece anneyi yaşamsal ihtiyaçlar açısından destekleyen kişi değil, bebeğin her türlü gelişiminde aktif olarak yer alan kişidir. Başta şartların dayatmasıyla oluşan bu değişime artık pek çok baba gönüllü olarak katılmaktadır.

Bebek bakımı Bebek bakımı

Bebekle birlikte geçirilen zaman bakımına katkı yapmak değil, ilişkinin önemli bir parçası olmak için uğraşmak anlamını taşımaktadır. Alt değiştirmek, beslenmesine, uykuya geçişine yardım etmek, babayı anne kadar önemli bir duygusal etkileşim aracı kılmaktadır.

Bebek bakımı Bebek bakımı

Bütün bu işlemler sürerken bebekle konuşmak, göz teması kurmak, dokunmak aradaki bağı güçlendirecektir. Geleneksel yapımız içerisinde yer alan rollerin değişiminden en büyük yararı görecek olanlar elbette çocuklarımız. Anne ve babanın bebeğin ilk günlerinden itibaren ortak paylaşım içerisinde olması, aynı zamanda ailelerin fonksiyonlarının güçlenmesine yardım edecektir. Sorumlulukların kişilere odaklanıldığı ailelerde sorunların daha zor aşıldığını gözlemlemekteyiz.

Bebek bakımı Bebek bakımı

Geçmiş dönemlerde bebeğin bakımı babalara pek verilmezken, babayla çocuk arasındaki ilişkinin kurulması aşamasında da cinsiyete bakılırdı. Kız çocuğun anneye yakın olması gerektiği, onunla ilgili kararlarda babanın pek önemli bir yer tutmadığı düşünülürdü. Kızına elbise alan babalara daha az rastlanırdı. Oysa, bakımına katkısı yoğun olan babaların bebeklerini daha iyi tanıdıklarını, cinsiyetlerine ait bilgileri daha kolay edindiklerini görmekteyiz. Bütün bu süreçler içerisinde anne ve babanın bebeğe, eşit mesafede duruyor olduklarını hissettirmelerinin en önemli kazanım olduğunu bilmeliyiz. Anne ve babasına eşit düzeyde güvenen, karşılıklı duygu ve düşüncelerini onlarla paylaşabilen, birbirlerini gerçek anlamda tanıyan aile bireylerinin ilişkilerinin daha güçlü olacağı kesin. Tüm paylaşımlar, rol model olarak anne ve babanın örnek alınmasına yardımcı olacaktır. Basit ve günlük ihtiyaçlar gibi görülen bu süreçler, duyguların anlaşılmasına ve ifade edilmesine de yardımcı olacaktır.

Bebek bakımı Bebek bakımı

Bebek bakımı Bebek bakımı