Bebeğin doğumundan itibaren başlayan gelişim (bedensel, algısal, bilişsel, duygusal, psikolojik, sosyal), hayatı süresince devam eder. Yaşamın ilk 6 yılı (0-6 yaş) gelişimin temel taşlarını yerine koyuyor, temel bilgi ve becerileri kazandırıyor. Marka ve İletişim Danışmanı Eğitmen Yasemin Sungur, “Kişiliğin oluşumu yönünden de önem taşıyan bu ilk 6 yılda, çocuk için gelişime açık bir çevre sunan, sevgi gösteren, farklılıkları gören, saygı gösteren ve sağlıklı gelişimi sağlayan anne-baba gereklidir.” Diyor.

Anaokulu seçimi Anaokulu seçimi

Anaokulu ve ilkokul seçiminde özellikle nelere dikkat edilmeli?

Ailenin sosyal, ekonomik ve kültürel yapısı dikkate alınarak, uzun vadeli bir gelecek planı ile okul seçimi yapılmalıdır. Çocuğun fiziksel özellikleri, becerileri ve istekleri dikkate alınmalıdır. Eve en yakın okullardan başlayarak, · Ulaşım, · Fiziksel ortam, sınıflar, etkinlik salonları, · Eğitim standartları, · Öğretmen kadrosu, · Eğitim programları, · Sınıf öğrenci sayısı · Sosyal etkinlikler, · Öğrenci-okul-aile işbirliği, dikkate alınarak liste yapılmalı, her okul tek tek ziyaret edilmeli, beğenilen okullar çocuk ile birlikte tekrar ziyaret edilerek, çocuğun görüşleri de alınarak okul seçimi yapılmalıdır. Okul süreci hakkında çocuk yanında olumsuz değerlendirmeler yapılmamalıdır.

Anaokulu seçimi Anaokulu seçimi

Özellikle bu yaşlarda çocuklar, okula gitmektense parkta oynamayı tercih ediyorlar. Bu yaştaki çocukların gelişiminde oyunun payı nedir? Oyun- okul dengesi nasıl kurulmalıdır? Okul seçiminde, oyun konusuna dikkat edilmeli midir?

Oyun çocuğun aktif ve sosyal öğrenme içinde olduğu bir etkinliktir. Çocuğun öğrenme yeteneğini de geliştirir. Çocuğun 5 duyusunu da kullanacağı öğrenme şekli en etkin öğrenmedir. Çocuk duyarak, görerek, dokunarak, paylaşarak, yaşayarak, anlatarak öğrendiğinde gelişimi devam eder. Her yaşta ve her derste oyun olmalıdır. Ayrıca çocuğun sevdiği, gelişimine katkı sağlayan oyunları okul dışında da sürdürmesine destek verilmelidir. Hobi geliştirmesi için aile içinde örnek yaratılmalıdır. En çok sevilen öğretmenler öğretim biçimine oyun, hareket, drama katabilen ve öğrencinin paylaşımına izin veren öğretmenlerdir. Böylece en ağır ve zor konuyu bile kolaylıkla öğrencinin öğrenmesini sağlarlar.

Anaokulu seçimi Anaokulu seçimi

Yuva ve anaokuluna başlamak için ideal yaş kaçtır?

Çocukların gelişiminin daha sağlıklı olması için anaokulu eğitimi gereklidir. Okul öncesi dönem, çocuğun gelecekte nasıl bir yetişkin olacağının belirlendiği, özbenliğin geliştiği, temel inanç ve değerlerin oluştuğu, öğrenme hızının en üst düzeyde olduğu, yaratıcılığın geliştiği önemli bir dönemdir. Genel olarak 3. (36 ay) yaşından itibaren uygun olduğu görülüyor. Her çocuk kendi başına değerlendirilmelidir, süreç her çocuk için aynı değildir. Bazı çocuklar 2 yaşında anneden kolayca ayrılıp yuvaya başlarken, bazı çocuklar 6 yaşında ilkokula başlamak için bile hazır olamıyorlar. Çocuk ihtiyaçlarını ifade ediyor, basit komutları anlıyor ve izliyor ise rahatlıkla anaokuluna başlayabilirler. Anaokuluna başlangıç zorlama ve baskın tavır ile gerçekleşmemeli, çocuk yavaş, yavaş yeni sürece alıştırılmalıdır. Çocuk güvenli bir ortamda anaokulu sürecine hazırlanmalı, öncelikle anne-baba tereddüt etmeden çocuk için en uygun kararı almalıdır. Anne-baba kendi aralarında fikir ayrılığı yaşıyorlarsa, kararsız iseler, çocuk bundan çok olumsuz etkilenir. Anne-baba ne kadar rahat ise çocuk o kadar rahat okula gider. Çocuk sağlıklı bir gelişim süreci geçiriyor ise, kendiliğinden dış dünya ile iletişime istek duyuyor. Çocuk sokakta daha çok kalmak istiyor, parka gitmek istiyor, dışarıdan gelen çocuk seslerine ilgi gösteriyor. Yeter ki aile engel yaratmasın. Ailenin çocuğu korumak amaçlı evin dışında ki dünya için olumsuz konuşmaları, kendisini korumayı öğretmek isterken seçilen kötü örnekler, çocuğun kendisine ve çevresine duyduğu güveni yok etmektedir. Çocuğu okula gönderme kararı konusunda anne-baba ne kadar kararlı ve aynı fikirde iseler, çocuk da kendini o kadar güvende hisseder. Anne-babanın en ufak bir tereddüdü, çocuğu güvensizlik duygusuna itecektir. Üstelik çocuklar beden dilimizi de okumakta gayet başarılılar, çoğu zaman yetişkinlerden daha gözlemci oluyorlar.

Anaokulu seçimi Anaokulu seçimi

Anaokuluna başlamadan önce aile nelere dikkat etmelidir?

Bunun doğal bir adım olduğu öncelikle anne-baba ve diğer aile büyükleri tarafından kabul edilmeli, (konu abartılmamalı, sorun haline getirilmemeli, karşıt fikirler çocuğun yanında tartışılmamalı) · Çocukla okul hakkında konuşulmalı, · Okula giden çocuklar olumlu örnek olarak gösterilmeli, kıyaslamak değil, alıştırmak için, · Çevredeki okullara ziyaret yapılmalı, fiziksel olarak okula alışması sağlanmalı, · Dışa açık etkinliklere anne-baba-çocuk birlikte katılmalı, · Oyun gruplarına ailecek katılmalı, · Okullarda geçen hikaye, masal kitapları okunmalı, · Çocuk her yaşın oyuncağı ile zamanında tanıştırılmalı, · Kağıt, makas, boya vb. malzemeler ile oyun oynanmalı, · Kendi çevresinde ki çocuklar ile arkadaşlık yapması sağlanmalı, · Arkadaşı ile oyuncak paylaşması, birbirlerinin oyun odalarında özgürce oyun oynamalarına fırsat verilmeli, · Arkadaşları ile aynı okula gitme şansı sağlanmalı, · Çocukların birlikte oynadığı grup oyunları övgü ile anlatılmalı, · Çocuk zorlanacak gibi duruyorsa başlangıçta günlük 2 saat veya yarım gün şeklinde bir program seçilmeli,

Anaokulu seçimi Anaokulu seçimi