Okul öncesi dönemin çocuğun gelişiminde çok önemli bir yeri olduğunu biliyoruz. Gerek araştırmacıların gerek eğitimcilerin bu konudaki duyarlılıklarının artmasıyla okul öncesi eğitiminde yeni bir süreç başlamış oldu diyebiliriz. Bu süreçle birlikte dünyanın farklı yerlerinde okul öncesi eğitim için çeşitli programlar geliştirilmeye başlandı. Her ne kadar erken yaşta verilen bu eğitimi gerçekleştirmek için geliştirilen bu programlarda ana amaç, çocuğun gelişimini her alanda en iyi şekilde desteklemek olmasına rağmen bu amaca ulaşmak için uygulanan yöntemlerde farklılık görmek mümkündür. İşte anaokulu eğitiminde kullanılmak üzere geliştirilen programlardan bir tanesi...

Anaokulu Anaokulu

İLK YILLAR YAKLAŞIMI:

Tarihsel Gelişim: Temelleri 1962’de İsviçre’de Uluslararası Okul Birliğinin kurulmasıyla başlamış olup 1965’te Uluslararası Bakalorya Organizasyonu olarak değişmiş ve bu organizasyon bugünkü Diploma Programını 1968’de kabul etmiştir. Diploma programı üniversite öncesi 2 yıl uygulanan ve akademik mükemmeliyeti simgeleyen uluslar arası bir eğitim öğretim programı olarak tanımlanabilir. Son on yıl içinde programda büyük değişiklikler yapılarak 1994’te Orta Yıllar Programı ve 1997’de İlk Yıllar Programı buna dahil edilmiştir. İlk Yıllar Programı 3-12 yaş, Orta Yıllar Programı 12-16 yaş ve Diploma Programı 16-19 yaş için hazırlanmış olup 3-16 yaş arası çocukları kapsamaktadır. Şu anda dünya çapında 1.769 okul ve 122 ülke tarafından uygulanmakta ve bu programdan mezun olan öğrenciler bir çok üniversite tarafından da kabul görmektedirler. Programın uluslararası platformda kabul görmesi için Uluslararası Bakalorya Organizasyonu tarafından verilen sertifikaya sahip olmak gerekir. Bu sertifika için organizasyona başvuru yaptıktan sonra eğitimcilerin program öncesinde ve devamında organizasyonun verdiği eğitimlere, konferanslara ve çalıştaya katılması zorunludur. Programın amaçlarını gerçekleştirilirken önerilen malzemeler kullanılır. Bunu yanı sıra organizasyon internet aracılığı ile bu programı uygulayan okullar arasında iletişim ortamı sağlanarak ortak hareket etmeye özen gösterilir. Başvuru yapan okul başvuru süresince ve kabul gördükten sonra belli aralıklarla program uzmanları tarafından değerlendirilir. Bir çok okul sertifikaya sahip olmadığı halde bu programdan yararlanmaktadır.

Anaokulu Anaokulu

Müfredat İçeriği:

Burada, okul öncesi eğitim ile ilgili olduğundan dolayı programın sadece İlk Yıllar Programı bölümü ele alınacaktır. Bu bölüm Uluslararası Okullar Müfredatı Projesi tarafından geliştirilmiştir. • Gelişim alanları: Dil Sosyal çalışmalar Kişisel, sosyal ve fiziksel eğitim Bilim ve teknoloji Sanat Matematik Bu gelişim alanları kavramlar, bilgi, beceri, tutum ve davranışlar çerçevesinde meraklı, bilgili, düşünen, iletişimci, prensipli, açık fikirli, risk alan, dengeli ve düşünceleri yansıtabilen sosyal bir birey olmayı hedeflemektedir. • Çocuk öğrenirken; ben kimim, nerdeyim, kendimi nasıl ifade ederim, dünyanın düzeni nasıl işler, nasıl organize olurum ve evrende barışçı bir şekilde nasıl yaşar, nasıl paylaşırım soruları temel oluşturmaktadır. • Program sürekli olarak değerlendirilir ve bu değerlendirme ne öğrenilmeli, nasıl öğrenilmeli ne ne öğrenildiği nasıl ölçülmeli soruları temel alınarak yapılır.

Anaokulu Anaokulu

Sosyal Alan:

• Programın ana amacı; uluslararası bir müfredat oluşturarak kültürler arası anlayış ve saygı yoluyla daha iyi ve barışçıl bir dünyanın yaratılmasına katkıda bulunacak sorgulayan, bilgili ve duyarlı gençler yetiştirmektir. Farklı kültürlerin eğitim anlayışını tek bir şemsiye altında toplayarak dünyaya uluslararası bir açıdan bakmaktır. • Öğrenci merkezli soru sorma yöntemiyle öğrenmeyi sağlamaktır.

Anaokulu Anaokulu

Çevre Düzeni:

• Zengin malzemeler kullanılarak köşe sistemi yöntemiyle sınıf düzenlemesi yapılmaktadır. • Malzemeler çocuğun ulaşabileceği yükseklikte ve görebileceği şekilde yerleştirilir. • Kullanılan malzemelerin ve sınıf düzeninin farklı kültürleri yansıtmasına özen gösterilir. • Ev ortamını yansıtacak sıcak bir sınıf atmosferi sağlanmaya çalışılır. İDİL SEDA AK& EMİNE MALAK

Anaokulu Anaokulu