Sizlere İngiltere’de geliştirilen ve tüm dünyaya yayılan bir eğitim yaklaşımını anlatacağız. “Ana Aşama Yaklaşımı” (Key Stage) olarak bilinen ve ülkemizde de birçok okulda uygulanan bu programı yazı içerisinde farklı başlıklar altında tanıyabilecek ve öğrenebileceksiniz. İşte bu yaklaşımın detayları…

Ana Aşama Yaklaşımı

Tarihsel Gelişim: İngiltere’nin milli eğitim programı olup son halini 1988’de yapılan eğitim reformuyla almıştır. 5-16 yaş çocukları hedef almaktadır. Zorunlu olan bu eğitimin amacı; ülkedeki bütün çocuklara ayrım yapmadan eşit eğitim fırsatı sağlamak, onlara demokrasi, dürüstlük ve sorumluluğu öğretmektir. Program dört bölümden oluşur. Okul öncesi yaş için (3-7) Ana Aşama 1, 7-11 yaş arası için Ana Aşama 2, 11-14 yaş arası için Ana Aşama 3 ve 14-16 yaş arası içinde Ana Aşama 4 olarak hazırlanmıştır.

Anaokulu eğitimi Anaokulu eğitimi

Müfredat İçeriği:

• Okul öncesi kısmını oluşturan Aşama 1 kısmına bakıldığında gelişim alanları: "İngilizce Matematik Bilim Teknoloji Tarih Coğrafya Sanat Müzik Beden Eğitimi Din Eğitimi Vatandaşlık" olarak bölümlere ayrılmıştır. • Eğitim küçük gruplar şeklinde uygulanır. Gün içerisinde amaçlanan hedefler doğrultusunda sınıftaki köşelerde küçük gruplar halinde çalışılır. İstasyon yöntemi denilen bu yöntemle öğretmen sadece hedeflediği amacı öğretmek için bir istasyonda bulunur. En fazla 4 çocuk ile çalışılır ve bu grubu oluşturan çocukların aynı seviyede olmalarına özen gösterilir. Sırayla bütün çocuklarhedef grupta aynı faaliyeti yapar ve diğer çocuklar diğer istasyonlarda dönüşümlü bir şekilde çalışırlar. Buradaki amaç çocuğun okulda bulunduğu zamanı boş geçirmeden sürekli uyarılıp daha aktif olmasını sağlamaktır ve yapılan faaliyetler büyük oranda çocuk merkezlidir.Gün içerisinde birkaç kez büyük grup zamanı yapılarak grup bilincini öğretmek amaçlanır.

Anaokulu eğitimi Anaokulu eğitimi

Sosyal Alan:

• Öğrenciyi ilköğretime hazırlamak ve İngilizce’yi en iyi şekilde kullanmasını sağlamaktır. • Disiplin kurallarının ve öz bakım becerilerinin öğrenilmesi ön planda tutulur. • Çocukların iletişim becerilerini geliştirmek önemlidir. • İngiliz kültürünü iyi bilen bireyler yetiştirmektir

Anaokulu eğitimi Anaokulu eğitimi

Çevre Düzeni:

• Köşe sayısı istasyon yöntemi uygulandığından dolayı diğer programlara oranla daha fazladır. Bunlar çoğu sanat, müzik, kitap, blok, matematik, fen, drama köşeleri olarak ayrılır. • Bahçe zamanı çok önemli tutulduğundan dolayı bahçenin büyük ve malzeme bakımından zengin olması gerekmektedir. Hava şartları ne olursa olsun bahçe zamanının uygulanmasına özen gösterilir.

Anaokulu eğitimi Anaokulu eğitimi

Bu yaklaşıma özgü noktalar:

• İngilizce’yi çok iyi kullanmak temel hedefler arasında yer almakla birlikte çocuklar 5 yaşından itibaren okuma yazma öğrenmeye başlarlar. Bunun yanında ikinci yabancı dil eğitimi bu yaşta başlar. 5 yaşından sonra okul öncesi değil de daha çok ilkokul düzeyinde eğitim verilmeye başlanır. 7 yaşına gelen yani okul öncesinden mezun olan çocuk okuma yazma ve matematik testine tabi tutularak özel eğitime ihtiyacı olup olmadığı tespit edilir. • Gelenekselliği ön plana çıkaran bu programda din eğitimine de yer verilmiştir. • Disiplinli çalışmanın ve çocuğun kendi kendine yeten bir birey olmasının önemi vurgulanmaktadır. Çocuk kendiyle ilgili her işi kendisi yapmak zorundadır.

Anaokulu eğitimi Anaokulu eğitimi