Kürüsel ısınma çocukları nasıl etkiliyor? Kürüsel ısınmanın çocuklar üzerindeki etkileri nelerdir?

Küresel ısınma son yıllarda adı sıklıkla duyduğumuz bir durum. Peki tehlikenin gerçekten farkında mıyız ve çocuklarımıza bu tehlikenin boyutlarını yeterince iyi aktarabiliyor muyuz? Onların geleceklerini tehlike altına alan bu durumu önlemek için neler yapıyoruz ve onlardan neler yapmasını bekliyoruz? Bu hafta küresel ısınma sorununu ele alacağız ve çocuklara bu konuda neler öğretebilirsiniz diye düşüneceğiz.

Küresel ısınma, atmosferde ve okyanuslarda yaşanan ısı artışı ve bunun yol açtığı iklim değişikliklerinin tümü için kullanılan terimdir. Küresel ısınmanın temel nedeni, özellikle sanayileşen ülkelerde yoğun olarak atmosfere salınan (karbondioksit başta olmak üzere) sera gazlarıdır. Bu gazların yoğunluğunun artmasının sonucu olarak güneş ışınları atmosferde daha çok tutulur ve yeryüzü sıcaklığı artar. Küresel ısınmayı önlemek için neler yapılabilir diye düşündüğümüzde ülkeler bazında geniş önlemlerin alınmasının en doğru karar olduğu sonucuna varabiliriz. Kyoto Anlaşması, bu yöndeki en ciddi girişimdir. Ülkelerin karbon salınımlarına kısıtlama getirmiştir. Ancak Türkiye’nin de içinde bulunduğu bir grup ülke anlaşmayı imzalamamakta ve küresel ısınmaya halen katkıda bulunmaktadır.

Bununla birlikte, dünya üzerinde üretilmiş enerjiyi kullanan herkes, basit bireysel önlemler alarak küresel ısınmaya kattığı yükü azaltabilir. Bu noktada anne-babalar ve eğitimciler olarak konuya öncelikle duyarlılığımızı arttırmalı ve çocuklara örnek olacak davranışlarda bulunmalıyız, sonra ise onlara durumun ciddiyeti anlatmalı ve onların da çeşitli önlemler almasını sağlamalıyız.