ergenlikte baş ağrısı, atarlı ergenin baş ağrısına çözümü


Ergenlik dönemindeki gençler üzerinde yapılan çalışmada, 12-18 yaş aralığındakilerin yarısında bir yıl içinde tekrarlayan baş ağrıları saptandı. Bunların yüzde 26’sında ”gerilim tipi”, yüzde 14’ünde de ”migren tipi” baş ağrısı görülüyor.

Türk Nöroloji Derneği (TND) Baş Ağrısı Çalışma Grubu Başkanı ve Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Zarifoğlu, ortaokul ve lise öğrenimi gören 12-18 yaş grubundaki ergenler üzerinde yürüttükleri çalışmayla ilgili bilgi verdi.

Bu dönemdeki baş ağrılarının özelliği olduğunu dile getiren Zarifoğlu, ”Baş ağrıları genellikle bu yaş döneminde başlıyor. Ağrıların yüzde 90’ı ‘birincil’ dediğimiz, altta yatan başka bir nedene bağlı olmayan özellik taşıyor” bilgisini aktardı. Birincil baş ağrılarının ”migren tip” ve ”gerilim tip” olmak üzere ikiye ayrıldığını belirten Zarifoğlu, migren tipinin genellikle ataklarla gelen yarım baş ağrısı olduğunu, buna bulantı ve kusmanın da eşlik ettiğini, sesten rahatsızlık duyulduğunu ve zonklayıcı özelliği olduğunu söyledi.

Atak süreleri değişken, çift taraflı olan ve eşlik eden bulguları olmayan, basınç hissinin duyulduğu künt tipi ağrı halinde ise ”gerilim tipi” baş ağrısından söz edilebileceğini ifade eden Zarifoğlu, baş ağrısının şekil değiştirmesinin zaman zaman tanıda güçlük yarattığını belirtti.

Araştırmanın kapsamı

Prof. Dr. Mehmet Zarifoğlu, 12-18 yaş aralığındaki 2 bin 400 öğrenci üzerinde yaptıkları araştırmanın sonuçlarının dikkat çekici olduğunu belirtti. Bu araştırmaya göre söz konusu öğrenci grubunun yüzde 50’sinde son 1 yılda tekrarlayan baş ağrısı bulunduğunun ortaya çıktığını anlatan Prof. Dr. Zarifoğlu, daha sonra bu öğrencilerle yüz yüze görüştüklerini belirtti. Bu görüşmeler sonucunda son bir yılda tekrarlayan baş ağrısı çeken gençlerin yüzde 26’sında ”gerilim tipi”, yüzde 14,5’inde de ”migren tipi” baş ağrısı tespit edildiğini bildiren Zarifoğlu, geri kalanların baş ağrılarının ise ya değişik nedenlere bağlı olduğunu ya da sınıflandırılamadığını söyledi. Erişkinlerde yaptıkları bir başka çalışmaya göre ise birincil baş ağrısı çekenlerin yüzde 31’inde ”gerilim tipi”, yüzde 16,4’ünde ise migren tipi baş ağrısı olduğunu belirlediklerini anlatan Zarifoğlu, ergenlerdeki oranların da buna yakın olduğuna dikkati çekti.