bebeklerde bağırsak tıkanması

cocuklara senede kac kere kan sayimi yapilir


Çocuklarda kan sayımı testleri, farklı hastalıklarda farklı sonuçlar verir. Kan sayımında akyuvar, alyuvar ve trombosit sayılarını ve diğer parametreleri Prof. Dr. Mehmet Kantar açıklıyor…

Kan sayımları (hemogram) bugün her hastanede ve her laboratuarda yapılabilen incelemelerdir. Genelde ateşli enfeksiyonlar sırasında hekimler tarafından istenir. Çocuğun geçirmekte olduğu enfeksiyonun viral mi, bakteriyel mi olduğunun anlaşılmasında ve antibiyotik kullanıp kullanmama konusunda da yol göstericidir. Bunun dışında çocukta kansızlık varsa, burun kanamaları ve deride kanamalar varsa istenirler. Sağlıklı bir çocuğun beslenmesi hakkında da kabaca fikir verir (Ör; hemoglobin düzeyi).

Kan sayımı, bize doğrudan kemik iliğinin ürettiği hücreler hakkında fikir verir. Bu hücreler alyuvarlar (eritrosit, kırmızı hücreler), akyuvarlar (lökosit, beyaz hücreler) ve kan pulcuklarıdır (trombosit). Akyuvarlar da kendi içinde değişik hücrelerden oluşur (nötrofil, eozinofil, bazofil, lenfosit, monosit vd). Bunun dışında alyuvarların içindeki hemoglobin düzeyi, alyuvarların çapı ve diğer parametreler hakkında da bilgi verir.

Kan sayımını yorumlarken dikkat edilmesi gereken en önemli noktalar aşağıda verilmiştir. Bu değerlendirmelerden önce çocuğun kan yaymasının da mikroskopta doktor tarafından incelenmesi önerilir:

1-Sonuçlar çocuğun yaşına göre yorumlanmalıdır. Çünkü yaşa göre değerler değişmektedir. Örneğin; 2 yaşında bir çocuk için hemoglobinin 12 gr/dl olması normalken, bir ergen için anormaldir.

2-Ne bulmayı bekliyoruz? Klinik bulgular ile kan sayımı bulguları birbirini destekliyor mu? Çünkü, laboratuarlardan kaynaklanan hatalar da pratikte sık yaşanmaktadır. Klinik bulgusu olmayan bir çocukta, sadece kan sayımına bakarak tanı konulmamalıdır.