Gece altını ıslatma çocukluk çağının en sık karşılaşılan problemlerinden biridir ve eski çağlardan beri bilinen bir sorundur. Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Hasan Biri, çocuklarda idrar kaçırmayı ve nedenlerini anlattı.

Uluslararası Çocuk Kontinans Derneği’ne (ICCS) göre enürezis, 5 yaşından sonra sosyal olarak uygunsuz yer ve zamanda normal işeme olarak tanımlanmıştır. Sıklıkla gece altına kaçırma (nokturnal enürezis (NE)) olarak karşımıza çıkmaktadır.

Enuresis yani idrar kaçırma iki alt grupta incelenmektedir. İlki gün içerisinde herhangi bir belirti vermez. Yalnızca gece yatak ıslatma şeklindedir. İkinci tipi ise gece yatak ıslatmanın yanında gün içerisinde sık sık idrara gitme, ani sıkışma hissi, gündüz idrar kaçırma, kronik kabızlık gibi bulgular eşlik etmektedir. Primer enürezis noktürnadan bahsedilirken doğumdan itibaren hiç kuru dönemin olmaması, sekonder enürezis de idrar kaçırmanın 6 aydan uzun bir kuru dönemden sonra tekrar başlaması kastedilmektedir.

İdrar kaçırmanın birkaç sebebi vardır. İdrar yolu enfeksiyonları, mesane yani idrar torbası kapasitesinin azlığı, ruhsal olarak çocuğa stress ve sıkıntı oluşturan etkenlerin varlığı, özellikle gece idrar kaçırmalar için uyku bozuklukları, gece idrar miktarında artış gibi nedenler bulunmaktadır. Ayrıca anne baba ve yakınlarında gece idrar kaçırma şikayeti olan çocuklarda daha sık görüldüğü bilinmektedir.

Yapılan çalışmalarda enürezis noktürna, 5 yaşındaki çocukların %15-20’sinde, 10 yaşında %5; 10-17 yaş arası %2-3 ve 17 yaş üzerindekilerin %1’inde görüldüğü bildirilmektedir. Erkek çocuklarında kız çocuklara oranla 1,5 kat daha fazla görüldüğü bilinmektedir.