Acıbadem Ankara Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Nural Aydın, çocuklarda düztabanlık konusunda uyarılarda bulunarak, “Erken çocukluk döneminde uzun süreli kapalı ayakkabı giyilmesi arkın normal gelişimini olumsuz yönde etkilemektedir” dedi.

Düztabanlık yere temas eden ayak taban yüzeyinin normal bir ayağa oranla daha fazla olması durumuna deniliyor. Çocukluk çağının en sık görülen ayak deformitesi olan düztabanlık konusunda bilgi veren Acıbadem Ankara Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Nural Aydın, çocuklarda düztabanlığın çoğunlukla anne-baba tarafından saptandığını ve endişeye yol açtığını vurgulayarak, “Erkek çocuklarda kızlara oranla daha fazla görülmektedir. Obez çocuklarda da sıklığında artış görülmektedir.

Düztabanlık yaşamın ilk üç yılında normal bir bulgudur ve ayak tabanındaki cilt altı yağ dokusunun fazlalığına bağlıdır. Çocuk büyüdükçe yaşamın ilk 10 yılı süresince bu yağ atrofiye olur ve ayağın şekli belirginleşmeye başlar. Erken çocukluk döneminde uzun süreli kapalı ayakkabı giyilmesi arkın normal gelişimini olumsuz yönde etkilemektedir” dedi.

Düztabanlığın esnek ve rijit olmak üzere iki gruba ayrıldığına dikkat çeken Dr. Aydın şunları dedi:
“Gerçek yani rijit düztabanlık ayakta hiç ark olmaması durumudur ki bu çok nadir görülen ve ağrılı bir durumdur. Ciddi yürüme sorunlarına yol açabilir. Öyküde parmak ucu yürümenin olup olmadığı (aşil tendon gerginliğini gösterir), ailede aşırı esneklik öyküsü ve çocukta bacak ağrısı, çabuk yorulma ya da çabuk ayakkabı yıpratma durumu sorgulanır.