bağırsak lenf kanallarının genişlemesi

çocuklarda appendiks çapı


Appendiks vermiformis, karnın sağ alt bölgesinde, kalın bağırsağın başladığı bölgede, çekumun (kör bağırsak) arka iç tarafından çıkan, değişik uzunluklarda (erişkinde 9-10 cm) tüp şeklinde bir organdır. Normal dokusu kalın bağırsak dokusuna benzer ancak fazladan çok sayıda lenf follikülü ile döşelidir. Fonksiyonu tam olarak bilinmemekle birlikte lenfoid görevleri olduğu (vücut savunmasında görev aldığı) düşünülür. Akut apandisit, appendiksin çeşitli yabancı maddelerle obstrüksiyonu (tıkanması) ve iltihabıyla oluşan hastalıktır. Acil bir tıbbi durumdur ve acil müdahale gerektirir. En sık 20- 30 lu yaşlarda olmakla birlikte her yaşta sıkça görülür. Çocuklarda apandisit tanısının konulabilmesi önemlidir çünkü ağrı yeri ve tipini tanımlamakta zorlandıklarından appendiksin perfore olma (yırtılma) riski daha yüksektir. İnsanların %10- 12 si hayatının bir döneminde apandisitle karşılaşma riski taşımaktadır. Her iki cinsiyette eşit olarak rastlanır.

Obstrüksiyon (tıkanma), sırasıyla dışkı, yabancı cisim, parazit, tümör, lenf dokusu ile gerçekleşir ve obstrüksiyon sonucu appendiks içinde artan basınç sonucu iskemi (doku ölümü) ve ülserler; ve akabinde gelişen bakteriyel infeksiyonlar akut appendisit tablosunu oluşturan unsurlardır. Hastaların bir kısmında tam tıkanma yoktur ve bunda direkt infeksiyöz nedenler sorumlu tutulur. (virüsler, bakteriler, parazitler). Travma (appendiks bölgesine bıçak yarası alma gibi) ve cerrahi işlemler (endoskopik veya açık cerrahi) de apandisit oluşumuna yol açabilir. Az lifli, az posalı gıdalarla besinlerle beslenenlerde apandisit görülme riski artmıştır.