Çocuklarda da başağrısı görülebilir. Başağrısı genelde tek bir soruna bağlı değildir ve değişik sebepler söz konusu olabilir. Başağrısı değerlendirmesindeki önemli bir zorluk subjektif bir şikayet olmasıdır. Çocuklar başağrılarını ifadede zorlanabilirler ve ağır ile hafif bir başağrısının ayrımını tam yapamayabilirler. Çoğu kez şikayetleri fazla önemsenmez veya gereğinden fazla önemsenir.

Ağrının ne düzeyde rahatsızlık verdiği, anne babalarca hemen değerlendirilemeyebilir. Birçok keresinde ağrı şikayeti çocuksu tedirginlikler veya sekonder kazançlar doğrultusunda kolay dile getirilir. Önce ağrının onu ne kadar rahatsız ettiğini, ağrının ne kadar şiddetli olduğunu anlamalıyız.

Şiddetli ağrının tanımı, çocuğa yapmak istediğini yaptırtmayan başağrısıdır. Anne babalar çoğu keresinde ustaca ağrının çocuğu ne ölçüde rahatsız ettiğini anlayabilirler. Burada öncelikle şiddetli ağrılara odaklanmak faydalı olur. Yani yapmak istediklerini dahi (TV izlemek, oyun oynamak, dışarı çıkmak gibi) yaptırtmayan şiddette ağrılar.

Ani başlayan birkaç günlük başağrısı şikayetleri ile uzun süredir devam eden tekrarlayan şiddetli başağrılarının farklı tıbbi önemleri vardır. Hem ani başağrılarının hem de ayda birkaç kez okula gitmesini engelleyecek veya yataklara düşürecek kadar ağır tekrarlayan başağrıları olan çocukların doktor tarafından değerlendirilmesi gerekir.

Migren tedavisi:
Esas olan hastalığın oluşma şeklinin, tetikleyen faktörlerin anlaşılması ve ağır başağrıları ile hafiflerin birbirinden ayrılmasıdır.
Başağrıları sırasında herhangi bir ağrı kesici ve dinlenme en kolay tedavi yöntemidir. Özellikle kısa bir uykudan sonra çok hasta kendini rahatlamış hisseder. Eğer bulantı kusma şikayeti yoğun bir hasta ise buna yönelik özel tedavi faydalı olabilir.
Bunların dışında sık ve ağır başağrısı olanlarda (ayda birkaç kez) koruyucu tedavi denilen ve hergün alınarak ağrıların sıklığının azalmasını sağlayabilecek ilaçlar düşünülmelidir.