Soğuk havalar çocuklarda birçok rahatsızlığa sebep olabiliyor. Özellikle kış aylarında salgın halinde görülen krup sendromu bu hastalıkların başında geliyor. Halk arasında “yalancı kuşpalazı” olarak bilinen bu sendrom, çocuklarda öksürük nöbetleri ve geceleri havlamayı andıran sesleri çıkarmalarıyla kendini belli ediyor.

Krup sendromu gırtlak ve çevresini tutan, akciğere ana hava girişini engelleyen ve genellikle çok küçük çocuklarda görülen viral bir hastalıktır. Bu hastalığa en sık parainfluenza isimli virüs sebep olur. Krup sendromu soğuk algınlığı bulgularıyla başlar. Çocukta bir süre sonra köpek havlaması veya horoz ötmesini andıran kaba bir öksürük belirir. Öksürük nöbetler halinde gelir ve ağlama ile şiddetlenir. Gırtlağın ve ses tellerinin ödemlenmesi sonucu da çocuk nefes almakta güçlük çeker. Genellikle kış mevsiminde salgın şeklinde ilerleyen krup, çoğunlukla 1-6 yaş arası çocuklarda görülse de 1,5 -2 yaş arası en sık rastlandığı dönemdir. Erkek çocuklar krup sendromundan kız çocuklarına nazaran daha fazla etkilenir.

Yalancı kuşpalazı olarak biliniyor

Halk arasında “yalancı kuşpalazı” olarak bilinen bu hastalık; üst solunum yolu enfeksiyonu tarzında başlayarak, nefes borusu ve bronşlara kadar ilerleyebilir. Krup çoğunlukla bulaşıcı bir enfeksiyona bağlı gelişir. Virüs, hasta bir kişinin hapşırması ya da öksürmesi sonucu havaya yaydığı damlacıklarla veya direk yakın temas ile bulaşabilir. Ayrıca soğuk algınlığı ve nezleye sebep olan birçok virüs de krup sendromuna sebep olabilir.