Çocuklarda astım astım astım riski çocuk ve astım


Bronşlarda (akciğerdeki solunum kanalları) görülen daralmaya bağlı olarak solunumun sıkışması ataklarının görüldüğü astımın görülme sıklığı çocuklarda yaklaşık % 7-10 gibi yüksek bir orandır. Astım, psikosomatik hastalıklardan (psikolojik sorunlarla ilişkili tıbbi hastalıklar) biri olarak kabul edilebilir. (Mrazek, 2000) Diğer bir deyişle hormonal ve bağışıklık sistemiyle ilgili (immünolojik) nedenlerin yanı sıra duygusal nedenler de astım ataklarının gelişiminde rol alır.

Astımlı çocuklarda depresyon ve uyku bozukluklarına daha sık rastlanır. (Mrazek, 2000) Ebeveynlik becerilerindeki sorunların da astımla ilişkili olduğu bildirilmiştir. Öte yandan, astım tedavisinde kullanılan ilaçların psikiyatrik yan etkileri de (örn. dikkat eksikliği, dürtüsellik) görülebilir.