Yıkıcı tartışmaların çocuklar üzerindeki etkileri nelerdir? Anne-babalar anlaşmazlıkları yapıcı olarak nasıl çözümlemelidirler?

Bu sorunun yanıtı tartışmaların türüne bağlıdır. Eşler arasındaki yapıcı tartışmalarda yetişkinler duygularını dürüst olarak ifade ederler, birbirlerini dinleyerek bakış açılarını kavrarlar ve birlikte çözüme ulaşırlar.

Düşünce farklılıkları, anlaşmazlıklar tüm ilişkilerde vardır. Pedagog Dr. Melda Alantar, anne-baba arasındaki yapıcı tartışmalar çocuklar için zengin öğrenme deneyimidir. İnsanın çok sevdiği bir kişiyle tartışarak sorun çözebileceğini kavradığını ve iletişim becerilerini geliştirdiğini söylüyor.

Yıkıcı tartışmalarda ise yetişkinler kendilerini savunup korurken diğerlerini kırıp cezalandırırlar. Dürüst yaklaşımlar yerini abartılı davranışlara bırakır. Yıkıcı, kırıcı tartışmaların çocuklar üzerinde olumsuz etkisi vardır; saldırganlık, dürtüsellik, endişe ve diğer duygusal sorunlar ortaya çıkabilir.

Yıkıcı tartışmaların çocuklar üzerindeki etkileri nelerdir?
Çocuklar sorun çözerken yıkıcı tartışmaları kendilerine örnek alırlar. Kendilerine acı ve hayal kırıklığı yaşatan kişilere duygularını dürüst ve açık olarak anlatmaktan kaçınırlar. Öfke ve suçlamalarla tepki verirler veya sessizlik ve gerginlikle içlerine dönerler. Çocuklar edindikleri izlenim ve deneyimlerini gelecekte yaşayacakları arkadaş, iş, aile hayatındaki ilişkilerine taşırlar.

Yıkıcı tartışmalar ebeveyn-çocuk ilişkisini yıpratır. Sürekli kavga eden çiftler çocuklarıyla yeterince ilgilenemezler. Çatışmalar üzerinde yoğunlaştıkları için olumlu etkileşime girme, etkin sınırlamalar koyma konularında yetersizdirler. Bu nedenle çocuklar anne-babanın ilgisini üzerlerine çekmek için genellikle sorun yaratırlar.

Yıkıcı tartışmalar çocukların ailenin sağlamlık ve dengesi hakkında endişe duymalarına yol açar. “Annem babam birbirlerinden nefret mi ediyorlar? Boşanacaklar mı? Bana ne olacak ?” Bu durum çocuklarda duygusal güvenliğin gelişmesini engellerler.