babaSınav kaygısı olan çocuk ya da yetişkinleri incelediğimizde büyük bir grubun anne-babalarının narsistik kişilik özellikleri taşıdığını görüyoruz.

Narsizm kendini beğenme olarak tarif edebiliceğimiz kişilik tipi. Sınav kaygısı olan çocuk ya da yetişkinleri incelediğimizde büyük bir grubun anne-babalarının narsistik kişilik özellikleri taşıdığını görüyoruz. Son derece vahim sonuçlarla karşılaşmaktayız.

Kendinizi Beğeniyorsanız Dikkat!

Toplum içinde değişik kişilik tipleri görülmektedir. Bu kişilik tipleri bazen bir tarihi kahraman, bazen bir yazar, bazen annemiz ve bazen babamız olmaktadır. Bunların içinde bir tanesi var ki narsizim: “kendini beğenme” bir insanı rezil de eder vezir de. Eğer bu narsist kişi bir tarihi kahramansa harika, sanatçıysa güzel, tuttuğumuz takımın kaptanıysa mükemmel, ama ” O BİZİM BABAMIZ ya da ANNEMİZ ya da PATRONUMUZ ya da KOCAMIZ ya da KARIMIZ olduysa VAY HALİMİZE!

Hayat çekilmez olacaktır.Neden mi?

Narsistik kişiler, kendilerine olan saygılarını ancak başka insanlardan onay alarak sürdürebilen bir kişilik organizasyonuna sahiptirler. Günümüzde bu kişilikteki insanlardan o kadar çok vardır ki; zamanımıza“narsisizm çağı”, insanımıza“ ben nesli” denmiştir.

Narsist baba haykırır: ” En iyisi ol, en iyisi olmazsan seni ezerler, ezilmek istemiyorsan kendini düşün ve sen onları ez geç, yarış yarış yarış! ”

Narsist kişinin başkalarının onayı olmadan hayatını idame ettirebilmesi mümkün değildir. İçleri adeta boş bir vakum gibidir; iç-dünyalarına dönük bir bakışları, kendileri hakkında eleştirel bir kavrayışları yoktur. Psikolojileri, ideallerini belirleyebildikleri bir ilkeler bütününü oluşturmaktan yoksundur. Bu nedenle sağlam, kendine özgü bir karaktere, kimliğe sahip olmak yerine güzellik, ün, alkış, zenginlik, itibar gibi dışarıdan görülebilir nitelikler peşindedirler. Görünüş gerçekliğin, imaj özün yerini almıştır. Jung’un“persona” dediği kişiliğimizin dünyaya gösterilen yanı, hakiki varlığımızdan daha önemli ve daha güvenilir bir hale gelmiştir.