Ebeveynde anksiyete annede anksiyete ebeveynde anksiyete bebeği nasıl etkiler bebek psikolojisi çocuk psikolojisi anksiyete anne karnında bebeğe etkileri


Anksiyete, kötü bir şeyin olacağına dair duyulan yüksek düzeyde ve yersiz kaygıdır. Normal olarak kabul edilebilecek kaygıdan farklı olarak anksiyetede gerçek bir risk çarpıtılmış bir biçimde, olduğundan çok daha büyük olarak algılanır. Bu yüksek kaygı düzeyi kişiyi sıkıntıya sokar ve günlük işlevselliğini olumsuz yönde etkiler. Anneleri yüksek kaygı düzeyine sahip olan çocuklar çeşitli gelişimsel sorunlar açısından daha yüksek risk altındadırlar. Örneğin, bu çocukların kaygı bozukluğu geliştirme riski sağlıklı annelerin çocuklarına oranla 3,5 kat daha fazladır. (Kaitz ve Maytal, 2005)

Annelerdeki kaygı düzeyinin artışıyla annenin aşırı müdahaleciliğinin arttığı görülmüş ve daha yüksek kaygı düzeyine sahip annelerin çocuklarının karşılıklı oyuna daha az katıldıkları bildirilmiştir. (Kaitz ve Maytal, 2005) Bu bebekler gözlerini kaçırarak, anneyi protesto ederek, ondan uzak durmaya çalışarak annesinin davranışlarına karşılık verme eğiliminde olmuşlardır. Bebekler için gerekli olan “uygun sayıda tekrar, doğru zamanlama ve anne- bebek ikilisi arasındaki koordineli ritimdir”. (Jaffe ve ark., 2001)

Gereğinden fazla ilgi ve müdahale yorucu, yıldırıcı ve sağlıksız olabilir. Annelerdeki yüksek kaygı düzeyinin çocuk üzerindeki etkisi çeşitli yönlerle açıklanmaya çalışılmıştır.