bebek duyularıDünyayı nasıl algıladığımıza, algıladığımız bu bilgileri nasıl kullanacağımıza ve kullanırken nasıl davranacağımıza duyu bütünleme sürecimiz sonunda karar verilir.

Duyu bütünleme

• Çevreden gelen uyaranların duyusal organlarımız tarafından algılanması

• Merkezi sinir sisteminde bu bilgilerin işlenmesi

• Bu bilgilere uygun bir cevabın oluşturulması

• Bu cevabın (fiziksel, sosyal, akademik ya da psikolojik cevap) harekete geçirilmesi aşamalarının tamamıdır.

Bu sebeple duyu bütünleme fiziksel, sosyal, psikolojik ve akademik gelişimin en önemli parçasıdır.

Fiziksel bir aktivite ile sonuçlanan duyu bütünleme sürecine ait aşağıda verilen örneklerden yola çıkarak, benzer şekilde çocuğunuzun, duyu bütünleme sürecinde bir sorun olduğunda; vermesi gereken duygusal, iletişime yönelik ya da öğrenme ile ilgili olan bir cevabı da ayarlamakta sorun yaşıyor olabileceğini unutmayınız.

Duyu bütünleme süreci

Duyu bütünleme süreci 5 basamaktan oluşur. Örneğin fiziksel-motor gelişimin duyusal bütünleme sürecinde;

1. Duyusal kayıt: ‘Kolum bir yere dokunuyor’

2. Konumlama ve dikkat: ‘Dokunduğum yer çok sıcak’

3. Yorum: ‘ Kolum yanabilir’

4. Cevabın organizasyonu: ‘ Kolumu çekmem gerekir’

5. Cevabın uygulanması: Kolunu çeker

Herhangi bir aktiviteyi gerçekleştirecek çocuk; ne, nerede, ne kadar uzakta, ne hızda, ne yönde, sabit mi, hareketli mi gibi soruların cevabını bilmek zorundadır. Bu sorunların herhangi birini cevaplamasına engel olacak duyu bütünleme bozukluğu çocuğun aktiviteyi gerçekleştirmesini engeller ya da zorlaştırır.

Çorabını giyerken