Çocuk psikolojisi çocuklarda ruh sağlığı çocuklarda psikolojiyi etkileyen faktörler ailenin çocuk psikolojisine etkileri


Bilinçaltının bu el değmedik uçsuz bucaksız diyarına dalmak için daha başka bilim dalları ve değişik kavramlar ve düşünceler gereklidir. İnsanı kökenlerinden başlayarak incelememizde ve çocuk ruhunun gelişimini çevresine gösterdiği tepkilerle izleyip, ruhu karanlığa ve çarpıklığa iten gizli mücadeleleri belirlememizde belki bu bilim dalları bize yardımcı olacaktır.

Psikanalizin en çarpıcı buluşlarından biri, bir psikozun kökeninin çocukluğa dayanabileceği gerçeğidir. Bilinçaltının derinlerinden su yüzüne çıkarılan unutulmuş olaylar çocukların bilinmedik ailelerin kurbanı olduğunu göstermiştir. Bu buluş, genel sanılara ve inançlara aykırı olduğu için kamuoyunu şaşırtmış, rahatsız etmiştir.

Bütün bütüne ruhsal nitelikteki bu çocukluk ıstırapları süreklidir. Oysa yakın zamana kadar yetişkinlerdeki ruhsal hastalıkların nedeni olabileceği akla gelmemiştir. Bunlar cebberrut bir yetişkin tarafından çocuğun özünden gelme eylemlerinin baskı altına alınması yüzündendir. Dolayısıyla, çocuk üzerindeki etkisi en büyük olan yetişkine yani anneye dayanmaktadır.