Kökeninde iki kavram yani sanat ve terapinin birlikte bulunması nedeniyle sanat terapisinin ya da art terapinin tanımları oldukça çeşitlidir. Çocuk ve Ergenler için sanat terapisi bir yandan terapötik olarak sanat yapımı ya da sanat ürünlerini meydana getirmekle uğraşırken diğer yandan zaten terapinin ta kendisidir. Sanat terapisi ya da art terapi günümüzde bireysel, grup ya da grup terapileri olarak büyük – küçük, genç – yaşlı toplumun her kesiminden her türlü ruhsal sorun odağının çözümünde yardımcı olarak kullanılabilmektedir. En güzel tarafı ise sanat terapilerinin ya da art terapilerinin kişinin ruhsal ya da bedensel sağlığına hiçbir yan etkisi yoktur.

Art terapinin en basit ve en temel amacı bireyin kendini ve duygularını özgürce ifade etmesini, baskılanmış ve bastırılmış ruhsal yaşantılarını dışa vurmasını, yaratıcılığının ve farkındalığının artmasını, estetik ve içinde taşıdığı sanatçı yönünün ortaya çıkmasını sağlamaktır. Art terapi, psikolojik, yaygın gelişimsel, zihinsel ve beyinsel (nörolojik), mental ve davranışsal gibi bir çok gerilik ve sorun odağının giderilmesinde kullanılan bir terapi yöntemidir.

Sanat terapisi sanatın değişik dallarını, kişinin yaratıcı yönlerini, yaşadığı süreçleri ve ortaya koyacağı yaratıları, kişinin kendi gelişimi, değişimi adına kullanır. Yaşanan travmalar, sorunlar ve kişisel çatışmaların üstesinden gelmesin sağlar. Bu yöntem kişinin duygu ve farkında olmadığı düşüncelerini sanat yoluyla dışa vurma biçimidir.

Bu terapi yönteminde boyalar, hamurlar, killer, renkli kağıt ve kartonlar, kil, çamur vb. gibi elle tutulur malzemeler kullanılır ya da sanatın değişik dallarından faydalanılır. Resim, dans, müzik, drama, yaratıcı drama sanat terapisinde kullanılan çeşitli sanat dallarıdır. Çocuk ve Ergenler için sanat terapisinde sözel dışavurum şart olmadığı için bu yöntem çoğu zaman korkularından, kaygılarından, umutlarından, kızgınlıklarından ya da benzeri güçlü duygularından ve hatta farkında olmadığı düşünce ve ruhsal ihtiyaçlarından bahsetmekte güçlük çeken kişilerde çok etkilidir.