ergenlik dönemiÇocuk ve ergenlerde depresyon olabileceği uzun yıllar boyunca çok ciddiyetle ele alınan bir konu değildi. Çocuklarda ve gençlerde görülen depresyonun erişkinlerde görülen depresyondan farklı belirtilerle ortaya çıkıyor olmasından dolayı muhtemelen bu konu üzerinde çok durulmamıştır.

Depresyon, erişkin insanlarda da birbirinden farklı pek çok belirtiyle ortaya çıktığından,hastalığın değişik türleri arasına ‘Maskeli Depresyon’ olarak başka bir tipi daha eklenmiş,zamanla depresyon tanımlamalarının sınırları daha da genişletilmiştir. Uzun yıllar içerisinde çocuklarda ve ergenlerde depresyon olup olmayacağı tartışıldıktan sonra artık psikolojinin önemli bir araştırma alanı olarak kabul görmüştür.Dolayısıyla artık çocukların ve gençlerin de ciddi anlamda bu sorunla karşılaşabildikleri biliniyor.
Sonuç olarak çocuklar ve gençler sürekli olarak gelişmekte olan varlıklar olmaları sebebiyle yaşadıkları olaylardan ve çevresel stres faktörlerinden doğrudan doğruya etkilenmekte, gelişimlerine göre de farklı tepkiler verebilmektedirler. Örneğin Majör Depresyon,bebeklikten itibaren görülebilirken,iki uçlu mizaç bozukluğu olarak bilinen duygu durum bozukluğu ergenlik öncesi çok nadir olarak görülür.

Çocuk ve Ergenlerde Depresyon Görülme Sıklığı

Çocukluk çağında görülen depresyonlar, ‘’oyun çağı’ ve ‘okul Çağı’ olarak iki bölümde ele alınırlar.Her iki döneme özgü belirtiler farklı olduğundan tedaviler de farklı olacaktır.Majör Depresyonun çocukluk döneminde görülme sıklığı %1.7 iken,ergenlik öncesi %5’e, ergenlik döneminde ise %15’e çıkmaktadır.Yapılan araştırmalar yaş büyüdükçe depresyon görülme oranının arttığını göstermektedir. Kızlarda ergenlikle birlikte ve özellikle 9-19 yaşlar arasında daha sık görülmektedir.Bu farklılığa ise hem kızların yapısından kaynaklanan hormonal faktörlerin hem de genetik yatkınlıkların yol açtığı düşünülmektedir.Çocuklukta anne baba kaybının da depresyona yakalanma ihtimalini 2-3 kat artırdığı görülmüştür.Yine anne ya da babadan birinde depresyon varsa çocuğun depresyon yaşama olasılığı %27 iken,eğer anne ve babanın her ikisinde birden varsa bu olasılık,% 50-75’lere kadar çıkabilmektedir.