Çocuk Psikolojisi
Yazar: Prof.Dr.Haluk Yavuzer
Yayınevi: Remzi Kitabevi

Anne-babalara, öğretmenlere, konuyla ilgili uzmanlara ve eğitim görenlere, çocuğun doğum öncesi döneminden başlayarak ergenlik sonuna kadar süregelen tüm gelişimini açıklamak amacıyla hazırlanmış olan bu kitap, aynı zamanda temel bir gelişim psikolojin el kitabı niteliğini taşımaktadır.

İÇİNDEKİLER
GİRİŞ: ÇOCUK PSİKOLOJİSİNİN KONUSU TARİHÇESİ VE YÖNTEMİ
Çocuk Psikolojisinin Konusu
Çocuk Psikolojisinin Kısa Bir Tarihçesi
Batılı Düşünür ve Eğitimcilerin Çocuk Psikolojisi Konusundaki Görüşleri
Türk-Islam Düşünür ve Eğitimcilerinin Çocuk Psikolojisi Konusundaki Görüşleri
Çocuk Psikolojisinde Yöntem
Çocuk Psikolojisinde Kullanılan Yöntemler

BÖLÜM 1: GELİŞİMİN İNCELENMESİ
Gelişimin Tanımlanması
Gelişimin Temel İlkeleri
Gelişimin Evreleri
1. Doğum Öncesi Dönemdeki Gelişim
2. Doğum Sonrası Dönemdeki Gelişim
Bedensel Gelişim
Bilişsel Gelişim
Motor Gelişim
Dil Gelişimi
Duygusal Gelişim
Sosyal Gelişim

BÖLÜM 2: BEBEKLİK DÖNEMİNDEKİ GELİŞİM
Bedensel Gelişim
Temel Fizyolojik Gereksinmeler
56 Bilişsel Gelişim
Motor Gelişim
Motor Becerilerin Gelişimi
Dil Gelişimi
Duygusal Gelişim
Bebeklikte tik Heyecanlar
Bazı Tipik Heyecan Biçimleri
Freud ve Erikson’a Göre Duygusal Gelişim
Sosyal Gelişim

BÖLÜM 3: İLK ÇOCUKLUKTA GELİŞİM
Bedensel Gelişim
Bilişsel Gelişim
Motor Gelişim
Dil Gelişimi
Dil Gelişimini Etkileyen Faktörler
Dil Eksiklikleri
Kekemelik
Duygusal Gelişim
Bazı Tipik Heyecan Biçimleri
Savunma Mekanizmaları
Çocuğun Duygusal Gelişiminde Anne ve Babanın Rolü
Sosyal Gelişim
ilk Çocuklukta Kritik Yaşlar
iki Buçuk Yaş
Beş Yaş

BÖLÜM 4: SON ÇOCUKLUKTA GELİŞİM
Bilişsel Gelişim
Sosyal Gelişim
Son Çocuklukta Kritik Yaşlar
Alt ı Yaş
On Yaş