çocuk psikolojisiÇocuğun Yaşadığı Negatif Hayat

Gece korkularının tek sebebi aile içinde yaşanan tartışmalı ortam değildir. Aile içindeki çatışmalı ortam kadar etkili diğer bir unsur, çocuğun yaşadığı veya şahit olduğu negatif yaşantı süreçleridir. Özellikle cinsel örselenme gibi olaylarınj çocuğun adlandırmakta güçlük çektiği ve yaşadığı belirsizliğe de bağlı olarak etkilendiği ciddi durumların, gece korkularına sebep olma ihtimali yüksektir. Cinsel örselenmeye maruz kalan çocuk, yaşadığı olayın bedensel etkilerinin sıkıntıları yanında, ne yaşadığını tam olarak bilememekte, fakat hoş olmayan hatta toplumca kabul görmeyen bir durumla karşı karşıya olduğunun bilincindedir. Bu bilinç ise yaşanan şoku bilinçaltında saklamaya yeter güçtedir. Yine çocuğun arkadaşları ile yaşadığı çatışma, ebeveyni ile yaşadığı çatışma, herhangi bir şiddete maruz kalma gibi. olaylar da çocuğun ruhunda tesir oluşturabilmekte ve dolayısıyla gece korkularına sebebiyet verebilmektedir.

Rahatsızlık oluşturan işittiği bir söz (korkutucu hikayeler, tehdit cümleleri gibi …. )

Bilindiği gibi çocuklar soyut düşünceden ziyade somut düşünceleri ile hareket ederler. Hususiyle de okul öncesi dönem çocuğunun soyut olanı algılaması beklenemez. Bu sebeple çocuk duyduğu her şeyi gerçekleşme ihtimaliyle birlikte düşünür. Meselaj “öldürürüm seni, kırarım kafanı” tarzındaki tehdit cümleleri veya korkutucu hikayeler, çocuktaki korkuyu kamçılayacağından kesinlikle kullanılmamalıdır. Zaten pedogojik olarak bu tarz cümlecikler ile çocuğa yaklaşmak doğru değildir.

Seyrettiği bir televizyon programı veya filmi