Çocuklarda depresyon çocuklarda depresyon belirtileri çocuklarda depresyon tedavisi çocuk psikolojisi


Bu durumu açıklayabilecek belirgin fiziksel bir rahatsızlık yoksa psikiyatrik yardıma gereksinim vardır. Ebeveyn ve çocukla yapılacak görüşmelerle birlikte psikolojik değerlendirme esastır. Ev dışındaki ortamlarda da gözlem yapmak ve bilgi toplamak gerekli olabilir. Tanı koydurucu tıbbi veya psikolojik testler yoktur, ancak bazı anketler şiddetin değerlendirilmesinde faydalıdır.

Erişkin depresyon tedavisine benzer şekilde, psikoterapi ve tıbbi müdahalenin birlikte yapılması gereklidir. Bazı hafif-orta düzeydeki depresyonlarda ilk dönemde psikoterapinin ardından ilaç tedavisine geçilebilir. Özellikle birinci derece akrabalarında depresyon tanısı olanlar, erken ve tekrarlayan depresyon atakları açısından daha risklidir. Uygun biçimde tedavi edilmeyen depresyonun tekrarlama ve tedaviye yanıtının azalması riski büyüktür. Depresyonla birlikte diğer tıbbi hastalıkların da görülme sıklığı artmaktadır.