Babada depresyon annede depresyon ebeveynde depresyon


Babalar da depresyon yaşayabilmektedir ve her iki ebeveynin de gelişmekte olan çocuk üzerine etkileri vardır. Ancak araştırmaların neredeyse tamamı annenin depresyonu üzerine odaklanmıştır. (ZahnWaxler, 2003) Genel olarak annelerin küçük çocuklarla daha yakın ilişki içinde olmaları ve çalışmalara katılma konusunda babalara göre daha fazla istekli olmaları bu duruma neden olarak gösterilmektedir.

Öte yandan, kadınlarda depresyon erkeklere oranla 2-3 kat daha sıktır. (Boyd ve Weissman, 1981) Her iki ebeveyni de depresyon geçirmiş çocuklarda, tek bir ebeveyni depresyon geçirmiş çocuklara oranla, yaşam boyu depresyon riski oldukça artmaktadır (% 24’e karşılık % 74). (Puig- Antich ve ark., 1985)